16آذر، فرصتی ارزشمند برای بازنگری هویت تاریخی، ملی و دینی دانشجویان ایران عزیز است.
قطعا حماسه ضد استبدادی ۱۶ آذر سال ۱۳۳۲، در تاریخ ایران به عنوان مظهر روحیه خروشان جنبش دانشجویی و نمادایثار، از خودگذشتگی، پایداری، استقلال و آزادی است تا سندی دیگر از روح میهن پرستی، آزادی خواهی و استقلال طلبی فرزندان این مرزوبوم را برای همیشه در تاریخ ثبت و فریاد ضد استکباری ملت ایران را به گوش جهانیان برسانند .یقینا آنچه دانشجویان ایرانی را متمایز می‌سازد هدفگذاری برای تقویت باورهای مذهبی با بهره‌گیری از آموزه‌های دین مبین اسلام و افزایش بصیرت سیاسی در کنار تقویت بنیه علمی است.
اینجانب  ۱۶ آذر ماه را به عنوان نماد آزادگی و استکبار ستیزی  حضور همه ی دانشجویان مسلمان بویژه دانشجو یان کرمانی و دانشجویان محصل در دانشگاههای شهرستان کرمان تبریک عرض نموده و توفیقات روزافزون شما عزیزان را در همه امور فردی و اجتماعی به ویژه در عرصه فعالیت‌های علمی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم .