دیدار مردمی فرماندار کرمان با شهروندان هر پنج شنبه در دفتر فرمانداربرگزار می گردد.
شهروندان جهت هماهنگی لازم می توانند به دفتر فرماندار مراجعه نمایند.
روابط عمومی فرمانداری