کارگاه آموزشی یک روزه قوانین و مقررات مالیاتی برای خیریه ها،به همت فرمانداری کرمان برگزار گردید.این جلسه که با حضور مدیرکل ،معاونین و کارشناسان امور مالیاتی تشکیل شد مورد استقبال سمن ها و تشکل های مردم نهاد استان واقع گردید.در این جلسه ضمن آموزش قوانین و مقررات به پرسش های نمایندگان انجمن های مردم نهاد با موضوعات مختلف پاسخ داده شد.