دیدار مردمی فرماندار کرمان این پنج شنبه نیز طبق روال هفته های گذشته با حضور مسئولین مربوطه برگزار گردید.