میلاد نبی اکرم بهانه خلقت و قرآن ناطق ومیلاد جامع علم و عمل و عبادت ، پرچم دار شاهراه ولایت علوى، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام گرامى باد .