علی بابایی فرماندار کرمان در جلسه هماهنگی تجلیل از خانواده محترم شهدای انتظامی اظهار داشت:امروز بیش از هر زمان دیگر اهمیت و عزت نیروی انتظامی در جامعه روشن شد.نیروی انتظامی حافظ نظم و امنیت جامعه در عین اقتدار اما بسیار مظلوم واقع گردیده است. در جریان آشوبهای اخیر با تدبیر و اقدام این عزیزان غائله به خوبی مدیرت و کنترل گردید. البته باعث خوشحالی و سرافرازی است که مردم صدمه ای ندیدند.
فرماندار کرمان ابراز داشت: پلیس تامین کننده امنیت و آرامش جامعه است اما به صورت خاص بدون حمایت نیروی انتظامی هیچ کدام از ادارات و دستگاههای دولتی نمیتواند خدمات شایسته را به مردم ارائه نماید.تمام پروژه های خصوصی و دولتی چه در بخش عمرانی و یا خدمات و...مدیون حمایت نیروی انتظامی است.
رئیس شورای تامین شهرستان کرمان ضمن تشکر از زحمات سرهنگ امینایی فرمانده انتظامی شهرستان و برشمردن خدمات و زحمات وی از تلاش و ایثار همه پرسنل آن مجموعه قدردانی نمود.
بابایی در ادامه گفت:خانواده شهدا به خصوص شهدای انتظامی نیاز به تجلیل و تشکر ما ندارند. این ما هستیم که نیاز به یادآوری فداکاری شهدا برای خودمان داریم ، تا بدانیم اگر امروز امنیت و آرامش داریم به قیمت از دست دادن چه عزیزانی است.
لذا بر خود فرض می دانیم جهت زنده نگه داشتن یاد و خاطر شهدا در هفته نیروی انتظامی از خانواده مکرم ایشان تقدیر بعمل آوریم.

روابط عمومی فرمانداری کرمان