علی بابایی فرماندار شهرستان کرمان در جلسه شورای مسکن، گفت: از مهمترین معضلات امروز جامعه ما مشکل مسکن است که در قالب نهضت ملی مسکن در حال بررسی و پیگیری است.
وی گفت: اولین اقدام دولت در این زمینه تهیه زمین مناسب است. شهر کرمان تا امروز به اندازه کافی وسعت یافته و با توجه به شرایط و مشکلات زیرساختی و خدمات رسانی، باید از همین زمان در ارتفاع رشد نماید.
فرماندار کرمان افزود: هزینه خدمات شهری و زیربنایی از قبیل آب، برق، گاز، مخابرات و ...با توجه به مشکلات اقتصادی که درگیر آن هستیم، واقعا زیاد است که البته با تدبیر وکار کارشناسی قابل کم شدن است.
وی با تاکید بر مشکلات گسترشِ سطحی شهر اذعان داشت: در داخل شهر کرمان زمین بلااستفاده که قابلیت تبدیل مسکن داشته باشد به متراژ کافی وجود دارد. لذا اگر دولت وارد مذاکره با بخش خصوصی شود در این زمینه می تواند به توافقات خوبی با بخش خصوصی دست یابد. علاوه بر تامین مسکن، احیاء و مرمت بافت فرسوده و قدیمی مرکز شهر، باعث رونق اقتصادی و بازگشت هویت فرهنگی و تاریخی گذشته این بخش می گردد.
بابایی ادامه داد: از جمله مشکلات شهرستان کرمان این است که برای فرمانداری در تصمیم گیری و ارائه طرح و نقشه سهم شایسته ای در نظر گرفته نمی شود ولی فرمانداری را بیش از توان خود درگیر تبعات تصمیمات و اقدامات ادارات کل می نمایند. لذا اگر قرار است تصمیمی اتخاذ گردد یا طرحی اجرا شود بهتر است با همکاری و کسب نظر فرمانداری تا حد امکان از تبعات منفی پرهیز گردد.
در ابتدای جلسه رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان اقدامات انجام شده در قالب نهضت ملی مسکن را تشریح و آمار ثبت نام کنندگان در طرح مذکور تا تاریخ4/3/1401را به شرح جدول ذیل ارائه نمود و گفت: تا کنوندر شهرستان کرمان 79987 نفر متقاضی مسکن ملی هستند که 18221 مورد از آنها تائید نهایی شده اند.