علی سلاجقه معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری کرمان در جلسه تشریح دستورالعمل اجرایی مقابله با فقر مطلق گفت: با توجه به منویات مقام معظم رهبری و تاکید ریاست محترم جمهور امسال تاکید ویژه ای بر ریشه کنی فقر مطلق گردیده است.
وی گفت: همه ما بعنوان مدیر و شهروند نسبت به این قضیه مسئول هستیم و باید در حد توان خود نسبت به شناسایی افراد فقیر مطلق و رفع فقر و همچنین اشتغال پایدار آنها تلاش نماییم.
سلاجقه در ادامه خواستار همکاری و هماهنگی دستگاه های مختلف از جمله کمیته امداد، بهزیستی، سپاه، شبکه بهداشت، سمن ها و سایر ادارات عضو در کارگروه مذکور شد.
وی اذعان داشت: فقر مطلق یعنی عدم توان تامین حداقل خوراک، پوشاک و سرپناه.
معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری کرمان افزود: افراد مشمول طرح پس از شناسایی توسط نهادهای مربوطه و وُسع سنجی در سامانه ی وزارت کار ثبت می گردند. امید است با اجرای این طرح بتوان از این افراد حمایت نمود تا انشاءاله از فقر مطلق نجات یافته و توانمند گردند.
در نهایت سایر نهادهای عضو کارگروه به بیان راهکار و تبادل نظرات پرداختند.گفتنی است این طرح بزودی با همکاری ادارات متولی، با دبیری اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی اجرا می گردد.