صبح امروز علی بابایی فرماندار کرمان به اتفاق میرحسینی معاون برنامه ریزی فرمانداری و رئیسی مدیر تعاون روستایی شهرستان از سردخانه ذخیره میوه برای سال نو بازدید کرد.
در این بازدید رئیس تعاون روستایی شهرستان با بیان اینکه 500 تن پرتقال و 300 تن سیب درختی برای شهرستان کرمان در ایام نوروز در نظر گرفته شده است گفت: 24 غرفه توزیع میوه در شهر کرمان و 21 غرفه در سطح بخشها برای این امر در نظر گرفته شده است.
فرماندار کرمان هم در این بازدید ضمن مناسب ارزیابی کردن وضعیت نگهداری و ذخیره سازی میوه ها خاطرنشان کرد: با توجه به میزان میوه ای که به شهرستان کرمان اختصاص داده شده است در ایام نوروز کمبود میوه نخواهیم داشت.
میدان میوه و تره بار مکان دیگری بود که مورد بازدید فرماندار کرمان قرارگرفت.
در ادامه معاون فرماندار از تعدادی از فروشگاه های عرضه محصولات شهر کرمان بازدید کرد.