علی بابایی فرماندار کرمان در جلسه مدیریت پسماند ابراز داشت: متاسفانه تخلیه نخاله های ساختمانی در مسیر جاده کرمان-جوپار به وضع اسفناکی تبدیل گردیده بود که علاوه بر تخریب محیط زیست چهره ورودی شهر را هم نازیبا کرده بود که به همت دستگاه های متولی از جمله شهرداری و راهداری پاکسازی گردید.
وی گفت: طبق قانون مدیریت پسماند و با هماهنگی مسئول محترم قضایی از این تاریخ به بعد با هر کامیون حمل نخاله ساختمانی که بار خود را در غیر محل تعیین شده تخلیه نماید قاطعانه برخورد می گردد. مجازات این عمل توقیف کامیون خاطی از یک هفته تا ده هفته و همچنین جریمه سنگین نقدی می باشد.
فرماندار کرمان تاکید کرد: به دلیل اهمیت این مسئله به ویژه در آستانه سفرهای نوروزی با کلیه افراد خاطی برخورد قانونی صورت می گیرد.
در ادامه جلسه مقرر گردید: شهرداری کرمان به منظور کنترل کامیون های مذکور ایستگاه بازرسی در خروجی شهر در محور کرمان-جوپار مستقر نماید و با کمک پلیس راهور خودروهای حمل کننده ضایعات ساختمانی را به محل مشخص شده راهنمایی نماید.