فرماندار کرمان در دیدار جمعی از خیرین گروه جهادی و مردمی پخت و توزیع غذا بین نیازمندان شهر کرمان، گفت: چیزی که از انسان به یادگار می ماند نام نیک است.
وی افزود: اینکه شما پس از انجام وظایف شغلی خود از زمان استراحت تان استفاده می کنید و با عشق و برای یاری رساندن به مردم آسیب دیده از کرونا و سایر نیازمندان به طبخ و توزیع غذا می پردازید، با هیچ پاداش مادی قابل جبران نیست.
علی بابایی گفت: در حوزه آسیب های اجتماعی جا برای کار زیاد است و توزیع بسته های غذایی و پخت غذای گرم هم بخشی از این کار است که گروههای جهادی در مدت شیوع بیماری کرونا اقدامات بسیار خوبی را در این زمینه انجام دادند.
وی همچنین با اشاره به فعالیت گروهها و سمن های مختلف در این زمینه اظهار داشت: گروهها می توانند با هماهنگی یکدیگر از ظرفیت های هم استفاده نمایند و این هم افزایی سبب می شود خدمات بهتر و منظم تری به خانواده هایی که به هر دلیل در شرایط سختِ زندگی به سر می برند داده شود.
در ادامه آقای زنگی آبادی به نمایندگی از این گروه خیّر مردمی، ضمن ارائه گزارشی از اقدامات و نحوه عملکرد این گروه گفت: این مجموعه به هیچ نهاد و ارگانی وابسته نیست و تنها از ظرفیت های خیرین استفاده می کند.
وی افزود: هر هفته حدود 1800 پرس غذای گرم طبخ و بین خانواده های نیازمند توزیع می شود و همین دعای خیری که توسط این خانواده ها به ما داده می شود برای ما کافی است.