در این نشست علی بابایی فرماندار کرمان بیان اینکه حضور در شورای اسلامی فرصتی گرانبها برای خدمت به مردم بوده و باید قدر دانسته شود،گفت: در چند سال اخیر، تلاشهای زیادی در شهرستان از جمله رساندن ضریب گازرسانی به 99درصد ، توسعه ارتباطات و اینترنت، پایش تصویری و... به همت مسئولین و مردم صورت گرفته است.
وی گفت: دیدارهای مردمی باعث روشن تر شدن مسیر خدمت می شود و باید شورای اسلامی این ارتباط با مردم را حفظ نماید.
فرماندار کرمان اضافه کرد: از جمله اولویتهای شهرستان مسئله اشتغال است که امیدواریم دوستان بتوانند، از ظرفیتها و پتانسیل های شهرستان و نیز تسهیلات اشتغالزایی به خوبی بهره برداری نمایند. لازم است مسائل و اولویتهای شهرستان به صورت مدون و هدفمند توسط شورای اسلامی که چکیده مردم شهرستان است، تهیه و برنامه ریزی لازم برای اجرای آنها صورت پذیرد.
وی اظهار کرد: برنامه ریزی برای توسعه شهرستان پهناور کرمان با وجود تنوع جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی باید بصورت منطقه ای و مطابق پتانسیل های آن منطقه صورت گیرد.
در این دیدار فرماندار کرمان به اعضای شورای اسلامی پیشنهاد کرد که برای هر شهر با توجه به ویژگی های منحصر بفرد آن منطقه در زمینه پیشرفت و توسعه، برند سازی شود و یک هدف کلان در دراز مدت طراحی و اجرا شود.
در ادامه تعدادی از اعضای شورا به بیان نقطه نظرات خود از جمله مشکلات معیشتی ،اشتغال،گردشگری،خشکسالی و...پرداختند.