با حضور نمایندگان سیزده شورای اسلامی شهر و شش شورای اسلامی بخش شهرستان کرمان جلسه انتخاب هیأت رئیسه شورای اسلامی شهرستان برگزار گردید.
در این جلسه علی بابایی فرماندار کرمان ضمن تبریک هفته وحدت گفت: همه ی مسئولین و منتخبین مردم باید لحظه های حضور در جایگاه خدمت به مردم را قدر دانسته و خود را وقف خدمت نمایند.
وی اظهار داشت: صمیمیت، همدلی و احترام بین اعضای شورا در این دوره قابل تحسین است که امیدوارم منشاء خیر و برکت برای مردم شهرستان گردد.
در ادامه پس از قرائت سوگندنامه با رأی مخفی نمایندگان شوراهای بخش و شهرها افراد زیر انتخاب شدند:
حجت الاسلام و المسلمین محمد ربانی به عنوان رئیس شورای اسلامی شهرستان
محمد شجاعی باغینی به عنوان نایب رئیس شورای اسلامی شهرستان
محمد خیام به عنوان منشی اول شورای اسلامی شهرستان
حسین معصومی به عنوان منشی دوم شورای اسلامی شهرستان
و منصور ایرانمنش هم به عنوان نماینده شورای شهرستان در شورای اسلامی استان کرمان انتخاب گردید.