گزارش تصویری تحلیف اعضای شوراهای اسلامی شهرهای شهرستان کرمان