برگزاری جلسه توجیهی و آموزشی اعضای هیئت بازرسی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسلامی شهرستان کرمان .
در این جلسه وفا خیراندیش معاون توسعه امور عمرانی فرمانداری و رئیس هیأت بازرسی انتخابات شهرستان کرمان با تاکید بر نقش کلیدی بازرسان در اجرای هر چه بهتر و سالم تر انتخابات در شعب اخذ رأی گفت : بازرسین انتخابات چشم بینای شعب اخذ رأی هستند و نقش مهمی در برگزاری انتخاباتی سالم دارند و در واقع از سوی دولت و به عنوان نمایندگان مردم کار بازرسی انتخابات را بر عهده دارند .          
وی با تشریح برخی از مهمترین وظایف بازرسین اظهار داشت : بازرسان مجاز به حضور در تمام مراحل انتخابات از زمان شروع فرآیند انتخابات تا شمارش و قرائت آراء و ... میباشند، بازرسان می بایست مواردی که براساس قانون تخلف محسوب می شود را به سربازرسان گزارش نمایند.              
معاون فرماندار کرمان با اشاره به رعایت دقیق قوانین توسط بازرسان خاطر نشان کرد: بازرسان سه اصل امانت داری، قانون مداری و بی طرفی را در اجرای انتخابات مد نظر داشته باشد تا با برگزاری انتخاباتی سالم و قانون مند، وظیفه خود را در قبال مردم انجام دهیم .
وی اضافه کرد : ما امین مردم در انتخابات هستیم و صیانت از آراء مردم مهمترین وظیفه هیأت بازرسی و بازرسان می باشد، آنچه مهم است سلامت انتخابات است و مسئولیت اصلی ما هم در انتخابات همین حفظ سلامت انتخابات است.
رئیس هیأت بازرسی انتخابات شهرستان کرمان با اعلام اینکه تعداد 521 نفر بازرس در 521 شعبه اخذ رأی کار بازرسی انتخابات 28 خرداد را انجام می دهند تصریح کرد : تعداد 53 نفر بازرس ذخیره، 34 نفر سربازرس، 6 نفر سربازرس ذخیره و 6 نفر نیز بازرس ویژه در کنار بازرسان کار بازرسی انتخابات در شهر کرمان را عهده دار هستند تا انشاء... شاهد برگزاری انتخاباتی سالم باشیم .