بررسی مسائل مربوط به تبلیغات کاندیداهای ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در کمیته حقوقی و پیشگیری از تخلفات انتخاباتی به ریاست علی بابایی فرماندار کرمان .
دکتر بابایی فرماندار و رئیس هیأت اجرایی انتخابات شهرستان کرمان با اعلام شروع تبلیغات کاندیداها از ساعت 24 نوزدهم خرداد گفت :
ساختار کمیته را به گونه ای برنامه ریزی کرده ایم که شهر کرمان براساس مناطق شهرداری به کانون های پنج گانه تقسیم بندی میشود و در هر کانون نمایندگانی از فرماندار، دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و شهرداری به اتفاق سایر عوامل از راننده و ... در کانون مستقر میباشند .
وی افزود :
یک کانون نیز بعنوان هسته مرکزی از دستگاه های مذکور جهت هماهنگی بیشتر و بازدید از کانون ها و تبلیغات کاندیداها در سطح شهر و همچنین حل مشکلات احتمالی در فرمانداری وجود دارد .
دکتر بابایی با تأکید بر اقدام فوری در لحظه درصورت مشاهده هرگونه تخلف خواستار مستندسازی تمامی اقدامات گروه های مستقر در کانون ها شد و تصریح کرد :
اگر تخلفی مشاهده شود امابه هر دلیلی اقدامات لازم در لحظه انجام نشود و برای روز بعد بماند، سوء برداشت به وجود می آید و باعث سوء تفاهمات خواهد شد .
فرماندار کرمان ملاک عمل اقدامات گروه های کمیته حقوقی را مُرّ قانون دانست و اظهار داشت :
آخرت خود را به دنیا نفروشید، در کمیته حقوقی با این همه پشتوانه قانونی، قضایی و امنیتی که دارد اجازه توهین به کسی را ندهید درصورت مشاهده تخطی از قانون با احترام کامل فقط قانون را اجرا کنید .
وی ادامه داد :
تیلیغات نامزدها بایستی در چارچوب قانون باشد و تخطی از قوانین جرم محسوب شده و برخورد قضایی خواهد شد .