بسمه تعالی

دستور العمل تبلیغات انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا
 ( مصادیق مجاز)

 
 

مصادیق مجاز در تبلیغات

مستندات قانونی شوراهای اسلامی شهر و روستا مستندات قانونی ریاست جمهوری
1 مدت فعالیت تبلیغات انتخاباتی در انتخابات مختلف به شرح ذیل میباشد و پایان آن ساعت 7 صبح روز پنجشنبه تاریخ 27/03/1400 می باشد:
  1. در انتخابات شوراهای اسلامی، (8)روز قبل از روز اخذ رای آغاز می گردد .(به مدت 7 روز)
  2. در انتخابات ریاست جمهوری، از تاریخ اعلام اسامی نامزدها توسط وزارت کشور اغاز میشود.
ماده 61 آ.ش ماده 66 ق
ماده 62آ.ر
2 استفاده از امکانات محلی ، و دراختیار قرار دادن محلهای مناسبی برای الصاق و یا ارائه آثار تبلیغاتی نامزدها توسط شهرداریها تبصره 2 ماده 62 آ.ش  
3 استفاده از امکانات تبلیغی مؤسساتی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند. با رعایت ضوابط و انعقاد قرار داد و اخذ وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی مثل نشریات وابسته به دولت ، درتبلیغات انتخاباتی تبصره 3 ماه 62 آ.ش  
تبصره 2 ماده 63آ.ر  
4 استفاده از اماکن دولتی و عمومی  مشروط به اخذ مجوز از مقامات ذیصلاح و پرداخت هزینه برابر برای تمامی نامزدها و طرفداران آنها تبصره4 ماه 62 آ. ش  
تبصره 3 ماه 63آ.ر  
نامزدهای ریاست جمهوری هریک حق دارند به طور مساوی از صدا و سیما ی جمهوری اسلامی ایران برای معرفی و ارائه برنامه های خود استفاده نمایند. ترتیب و تنظیم برنامه تبلیغات نامزدهای انتخاباتی از طریق صدا و سیما به عهده کمیسیون بررسی تبلیغات می باشد. - ماده 65 ق ریاست جمهوری – بند 3 سیاست های کلی انتخابات
5 توزیع آثار تبلیغاتی نامزدها از طریق شرکت پست  با رعایت چارچوب اساسنامه آن تبصره 6 ماده 62آ.ش -
تبصره 6 ماده 63آ.ر
6 انتشار اعلام نظر شخصیت ها (بدون ذکر عنوان و مسئولیت آنان) ،مجامع ،احزاب و گروههای مجاز ، درتایید نامزد انتخاباتی با ارائه مستند و مدرک کتبی و امضاء شده مربوط به تایید و حمایت از ایشان ماده 64آ.ش قانون الحاق ماده واحده قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
ماده 65آ.ر
7 نامزدهای شوراهای اسلامی کشور میتوانند در هر منطقه شهرداری یک ستاد تبلیغات انتخابات  جهت ساماندهی فعالیتهای تبلیغاتی خود و طرفدارانشان دایر نمایند. تبصره ذیل ماه 65آ.ش
 
 
-
نامزدهای ریاست جمهوری می توانند با تشکیل یک ستاد اصلی تبلیغات در مرکز کشور ، مراکزاستانها و شهرستانها ، دارای ستادهای فرعی متعدد دیگری (اعم از خواهران و برادران) نیز با مسئولیت ستاد تبلیغات اصلی هر استان و شهرستان باشند.(به شرط معرفی کتبی مسئول ستاد تبلیغات اصلی استان و شهرستان از سوی نامزدها یا ستاد تبلیغات مرکزی آنها) .
ستادهای فرعی باید توسط مسئول ستاد تبلیغات شهرستانی نامزد با ذکر محل استقرار و مسئول مربوطه به فرمانداری شهرستان معرفی گردند.
   
8 امحای هرگونه عکس و آثار تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی از شعبه ثبت نام و اخذ رأی قبل از اخذ رأی ماده 66 آ.ش ماده 72 ق ریاست جمهوری
ماده 67 آ.ر
9 امکان درج درجات تحصیلی و سوابق خدمات و فعالیتهای نامزدها در آثار تبلیغاتی ، مستند به مدارک لازم برای ارائه به هیأت اجرایی عندالزوم تبصره1ماده 62آ.ش  
تبصره 1 ماه 63 آ.ر
10 1-در انتخابات شوراهای اسلامی کشور , استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان اعم از کاغذی،پارچه ای،مقوایی،فلزی ویا جنس دیگر با ابعاد حداکثر 70 در 100سانتی متر تبصره 5 ماده62آ.ش  
 تبصره 5 ماده 63آ.ر
2-در انتخابات ریاست جمهوری ، سایزی برای آثار تبلیغاتی در نظر گرفته نشده است.    
11 انجام فعالیتهای تبلیغاتی مجریان و ناظران انتخابات برای نامزدهای انتخاباتی خارج از قلمرو جغرافیایی مسئولیت خودو همچنین فعالیت کارمندان در خارج از ساعات اداری به شرط عدم استفاده از امکانات دولتی و عناوین شغلی خود بند 7 ماده 62 آ.ش ماده 73 قانون
بند7ماده 63آ.ر
12 استفاده از امکانات محل که بخشداریها / فرمانداریها به صورت محل های مناسب اعم از ثابت یا سیار برای الصاق یا ارائه آثار تبلیغاتی نامزدها معین نموده اند . تبصره 4 ماده 63 آ.ر -
13 چاپ اوراق و اقلام تبلیغاتی درچاپخانه ها به شرطی مجاز است که شرایط زیر رعایت شود :
  1. ستاد تبلیغات انتخاباتی نامزد درخواست کتبی و رسمی خود رابه چاپخانه اعلام نمایند.
  2. نشانی دقیق چاپخانه و تاریخ چاپ دراوراق تبلیغاتی درج شود.
- ماده 76قانون
14 چاپ عکس و پوستر حداکثر در دو فرم (دو نوع پوستر کاغذی) و جزوه و تراکت و زندگی نامه
- مجامع و گروههای هر حوزه انتخابیه می توانند حمایت خودرا از نامزد مورد نظر کتبا به وی اعلام و نامزد مزبور میتواند حمایت اقشار و گروههای مختلف را درذیل دو نوع پوستر مجاز و زندگی نامه منتشر نماید.
قانون الحاق ماده واحده قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
15 برگزاری برنامه سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران ایشان قانون الحاق ماده واحده قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
16 برگزاری هرگونه مراسم  و اجتماعات پس از کسب مجوز از وزارت کشور یا استانداری قانون فعالیت احزاب و گروههای سیاسی
برگزرای تجمع انتخاباتی و سخنرانی نامزدها در فضای باز مانند استادیوم روباز ، فضای باز مدارس و مراکز آموزش عالی و سایر مراکز مربوط به سازمان ها مطابق با شیوه نامه بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رعایت مواردزیر بلامانع است:
  1. رعایت فاصله مناسب براساس (8) متر مربع فضای باز برای یک نفر.
  2. رعایت سقف شرکت کنندگان به میزان حداکثر %30 ظرفیت فضا درنظر گرفته شده .
  3.  کلیه شرکت کنندگان و برگزار کنندگان ملزم به استفاده از ماسک می باشند.
  4. مسئولین مراسم به گونه ای برنامه ریزی نمایندکه قبل و بعد از مراسم در درب ورودی و خروجی تجمع به وجود نیاید.
  5. زمان برگزاری مراسم حداکثر برای 2 ساعت برنامه ریزی شود.
  6. رعایت کلیه دستورالعمل های بهداشتی ابلاغ شده در خصوص تجمعات الزامی است.
تبصره : مسئولین ذیربط در استانداری ،مکان های مناسب و منطبق با شرایط وزارت بهداشت تعیین و  در اجرای این بند به ستاد نامزدها اعلام نمایند.
 
 
 
 
 
مصوبات هفتادمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا
17 استفاده از هرگونه تابلو ، بنر، پلاکاردو....در محل ستاد انتخابات (تبلیغاتی) نامزدها .
مقصود از پلاکارد و تراکت عبارت از هرگونه تلیغات پارچه ای ، کاغذی ،مقوایی ، فلزی و سیلک است.
قانون الحاق ماده واحد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
18 به منظور جلوگیری از هتک حرمت مقدسات ، شایسته است نامزدها جهت تبلیغات از اسماء جلاله ، آیات قرآنی و ادعیه در طراحی و تبلیغات مجاز پوستر ها و تراکت هایی که در معابر یا مراسمات توزیع می گردد استفاده ننماید،زیراممکن است اسامی مذکور درمعابر  و در زیر پا قرار گیرد.  
19 نصب پوستر وعکس تبلیغاتی نامزدها برروی شیشه اماکن صنفی خصوصی، ساختمانها و بدنه خودروهای شخصی با کسب اجازه از مالکین آنها.
چاپ زندگینامه و جزوه نامزدها در روزنامه ها و مجلات مربوط به بخش خصوصی درمهلت قانونی تبلیغات
 
20 استفاده از فضای مجازی ولوح های فشرده برای تبلیغات مجاز درایام قانونی تبلیغات با رعایت اخلاق انتخاباتی و نیز قانون نحوه فعالیت درفضای مجازی بلامانع است. قانون نحوه فعالیت درفضای مجازی
21 پخش و توزیع تراکت ،بروشور و عکسهای داوطلبین خارج از محیط مسجد ، مصلی ، مدارس،دانشگاهها و سایر اماکن عمومی و دولتی درمهلت قانونی تبلیغات.  
 


دستور العمل تبلیغات انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا
( مصادیق غیرمجاز)

 
 

مصادیق غیر مجاز در تبلیغات

مستندات قانونی شوراهای اسلامی شهر و روستا مستندات قانونی ریاست جمهوری
1 نوشتن و یا اظهار مطالب خلاف واقع بند 1ماده 62آ.ش ماده 74 قانون
بند 1ماده  63آ.ر
2 اعلام نظر شخصیتها درتایید نامزدها با ذکر عنوان و مسئولیت آنان  بند3ماده 62آ.ش قانون الحاق ماده واحده قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
بند3 ماده 63آ.ر
3 فعالیت تبلیغاتی له یا علیه نامزدها از طریق صدا و سیما ومیز خطابه نماز جمعه ویا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد. بند 4ماده 62آ.ش مواد 68 و 88 قانون
بند 4ماده63 آ.ر
4 فعالیت انتخاباتی کارمندان  ، مدیران کل وزارتخانه ها ،رؤسای کل وزارتخانه ها ،رؤسای ارگانها، سازمانهای دولتی و دانشگاهها و سرپرستان آنان در ساعات اداری بند 5ماده 62آ.ش مواد 68 و 88 قانون
بند 5ماده 63آ.ر
5 استفاده از وسایل وامکانات وزارتخانه ها ، ادارات ، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت وشهرداریها و شرکتها و سازمان های وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر میزان) استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور .
توضیح : بر اساس قانون ،فهرست مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب73و اصلاحات بعدی،مؤسسات عمومی غیر دولتی عبارتند از :شهرداریها و شرکتهای تابعه ان ، بنیاد مستضعفان و جانبازان ، بنیاد پانزده خرداد ، سازمان تأمین اجتماعی، فدراسیون آماتوری ورزشی، شوراهای هماهنگی تبلیغات اسلامی ، مؤسسه های جهاد نصر ،جهاد استقلال  و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی ، دهیاریها ، سازمان دانش آموزی ،هلال احمر ، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد شهید ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، کمیته ملی المپیک ایران ،سازمان تبلیغات اسلامی ، بنیاد امور بیماریهای خاص،کتابخانه حضرت آیت الله مرعشی نجفی (قم) ، صندوق بیمه روستاییان و عشایر  ،جهاددانشگاهی و صندوق تأمین خسارتهای بدنی
بند6 ماده 62آ.ش  
بند6 ماده 63آ.ر ماده 68 قانون
6 انجام فعالیت های تبلیغاتی توسط مجریان و ناظران انتخابات برای نامزدها ی انتخاباتی درقلمرو جغرافیایی مسئولیت خود. بند 7ماده 62آ.ش ماده 73 قانون
بند 7ماده63 آ.ر
7 الصاق هرگونه آثار تبلیغاتی نامزدها برروی علائم راهنمایی و رانندگی ،تابلوی بیمارستان ،تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و تابلوهای منصوبه در معابر عمومی توسط بخش دولتی ووابسته به دولت صدر بند 8ماده 62آ.ش ماده 69 قانون
صدربند8 ماده 63آ.ر
8 انجام تبلیغات بر روی تأسیسات دولتی و صندوقهای پست ،باجه های تلفن ،پست های برق و تلفن ، تابلوها و املاک بخش خصوصی (مگر با رضایت مالکان یا متصرفان ) و هرگونه تابلوی راهنما  ذیل بند8 ماده 62آ.ش ماده 69 قانون
ذیل بند 8ماده 63آ.ر
9 تبلیغ نمایندگان نامزدها له یا علیه هریک از کاندیداها در شعب اخذ رأی - تبصره 5 ماده واحده قانون حضور نمایندگان نامزده های ریاست جمهوری در شعب اخذ رای
10 تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت آنان بند 9ماده 62 آ.ش ماده 64 و 71 قانون
بند 9ماده 63آ.ر
11 پاره یا معدوم نمودن عکس و آثار تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی در مدت و زمان قانونی تبلیغات که در محل های مجاز الصاق یا نصب شده باشد بند 10ماده 62آ.ش مواد 58 و 65 مکرر
بند10 ماده63 آ.ر
12 انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی  تحت عنوان داوطلبی خارج از مهلت قانونی تبلیغات . بند 11ماده 62آ.ش ماده 66 قانون
بند11 ماده 62آ.ش
13 درج هرگونه اطلاعات در خصوص درجات تحصیلی و سوابق خدمات و فعالیتهای خود در آثار تبلیغاتی که مستند به مدارک نبوده و در صورت نیاز هیات اجرایی ،ارائه آنها امکان پذیر نباشد. تبصره 1 ماده62 آ.ش -
تبصره1 ماده63 آ.ر
14 استفاده از هرگونه آثارتبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان اعم از کاغذی ، پارچه ای ،مقوایی،فلزی و یا هر جنس دیگر با ابعاد بیشتر از 70× 100 سانتی متر (شوراهای اسلامی شهر و روستا ) تبصره 5ماده 62آ.ش  
تبصره 5  ماده 63 آ.ر  
15 چاپ آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی در مطبوعات و نشریات ماده 63آ.ش ماده 74 قانون
ماده 64آ.ر
16 درج مطالبی که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد . ماده 63آ.ش ماده 74 قانون
ماده 64آ.ر
17 تشکیل ستاد تبلیغات بدون اعلام کتبی محل ستاد تبلیغات و نام مسئول آن به  هیأت اجرایی از سوی نامزد انتخابات ماده 65آ.ش -
ماده 66آ.ر
18 عدم امحای هرگونه عکس و آثار تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی قبل از اخذ رأی . ماده 66آ.ش ماده 72 قانون
ماده 67 آ.ر
19 انتشار هرگونه مطلب در خصوص نامزدها از سوی مطبوعات و نشریات در غیر مهلت مجاز تبلیغات یا خارج از زمان مناسب به طوری که فرصت پاسخگویی برای نامزد فراهم نشود تبصره ماده 63 آ.ش ماده 74 قانون
تبصره ماده 64  آ.ر
20 دایر نمودن بیش از یک ستاد تبلیغاتی در روستاها توسط داوطلبین و طرفداران ایشان تبصره ماده 66آ.ر -
21 دایر نمودن بیش از یک ستاد تبلیغات با هر عنوان اعم از مردمی ، جوانان و... در هر منطقه شهرداری توسط نامزدها و طرفداران ایشان تبصره ماده 65 آ.ش -
22 عدم رعایت بی طرفی و جانبداری ار نامزدهای انتخاباتی توسط مجریان انتخابات و اعضای هیأتهای نظارت استان ، شهرستان و بخش و ناظران شعب ثبت نام و اخذ رأی بند ق ماده 70 قانون شوراها ماده 73 قانون
23 دخالت هر سازمان و دستگاهی در انتخابات به جزءوزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ماده 64 قانون شوراها -
24 برگزاری راهپیمائی ها و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهای عمومی بدون کسب مجوزات کشور و استانداری بند6 ماده 11 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی
24 مراسم استقبال از کاندیداها ، راه اندازی کارناوال های تبلیغاتی و موراد مشابه مطلقاً ممنوع است . مصوبات هفتادمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا
25 برگزاری سخنرانی یا تشکیل اجتماعات در شهرستانها بدون دریافت مجوز از مراجع ذیصلاح قانون جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده مصوب 7/6/60
25 هرگونه تجمع انتخاباتی ، مراسم سخنرانی ، گفتگو و مناظره در مکان های سربسته از قبیل مساجد ، سالن های اجتماعات ، تالارهای پذیرائی و سالن های ورزشی ممنوع است.
تبصره : مناظره در برنامه های پیش بینی شده صدا و سیما مجاز است .
هرگونه تجمع در محیط های بسته ممنوع است . در صورت ضرورت تشکیل جلسات داخلی ستادها در فضای بسته ،با رعایت کامل طرح مدیریت هوشمند (رنگ بندی شهرها) و رعایت محدودیت حداکثر 15 نفری برای شهرهای با وضعیت قرمز ،20 نفر برای شهرهای با وضعیت  نارنجی و 30 نفر برای شهرهای با وضعیت زرد بلامانع است .
 
 
 
مصوبات هفتادمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا
26  
فعالیت اعضای سازمان ها ی غیر دولتی (NGO)با شخصیت حقوقی برای حمایت از کاندیدای مورد نظر
تبصره 3 ماده 1 آیین نامه تاسیس و فعالیت سازمانهای غیر دولتی مصوب هیات وزیران به شماره 12608/ت27367 مورخ 9/11/81
27 هرگونه فعالیت تشکل های سیاسی  تحت عناوینی همچون شورا، نهاد و جبهه و سایر موارد مشابه خارج از چارچوب فهرست ابلاغی کمیسیون ماده 10 قانون احزاب و نحوه فعالیت گروه های سیاسی در خصوص عنوان و جایگاه قانونی جبهه های حزبی می باشند. کمیسیون ماده 10 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی