تشکیل کارگروه اشتغال شهرستان کرمان به ریاست دکترعلی بابایی فرماندار کرمان، اسماعیلی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و سایر مسئولین دستگاههای عضو.
در این جلسه دکتر بابایی فرماندار کرمان با تأکید بر زیربنا بودن اشتغال در هر کشور و جامعه ای گفت: کارگروه اشتغال، کارگروه زیر بنایی است ایجاد اشتغال و خصوصاً اشتغال پایدار قطعاً می تواند در کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از بیکاری، فقر و اعتیاد موثر باشد، این وظیفهِ تمام دستگاههای اجرایی و در رأس آنها اداره کار می باشد.
وی خواستار هم افزایی دستگاه های اجرایی با اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شد و راهکارهای کارشناسان اداره متبوع را بسیار مهم ارزیابی نمود و افزود: لازم است از نظر فرهنگی و لحاظ نمودن بحث بومی به مقوله شغلهای قدیمی نیز پرداخت و تا حد امکان مشاغلی که اتباع خارجی غیرمجاز مقیم اشغال نموده اند را بازسازی نمود، متأسفانه اصالت این شغلها در جامعه از  بین رفته و فرهنگ اصیل و لهجه شیرین کرمانی در بازار نیز تحت الشعاع قرار گرفته و درحال از بین رفتن است.
فرماندار کرمان ادامه داد: با توجه به پیشرفت تکنولوژی ایجاد شغل های جدید که بتواند نیروی کار را جذب کند کاملا مشهود است .
وی خاطرنشان نمود: القاء فرهنگ کار در جامعه می تواند افراد جویای کار را به سمت کارگاه ها و بخش خصوصی هدایت نماید، در برخی موارد دوگانگی بین دستگاه های اجرایی استانی و شهرستانی مشکلاتی برای شهرستان ایجاد کرده ، امیدواریم با هماهنگی بیشتر این مشکل رفع شود .
دکتر بابایی با تأکید بر واگذاری اختیارات در تعهدات ایجاد اشتغال دستگاه های اجرایی به شهرستان، ابراز داشت: با بسترسازی ،هدایت و حمایت بخش خصوصی می توانیم ظرفیت بزرگی ایجاد کنیم و با ثبت اطلاعات دقیق آمار اشتغال در سامانه ها توسط دستگاههای اجرایی به اهداف این کارگروه نزدیک شویم.
در پایان جلسه از مسئولین دستگاههای اجرایی که در تحقق و ثبت آمار اشتغال متعهد شده در سامانه موفق بودند با ارائه لوح تقدیر توسط فرماندار و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قدردانی بعمل آمد .