علی‌بابایی فرماندار کرمان در جلسه کمیته حقوقی ستاد انتخابات شهرستان کرمان با اشاره به حساسیت انتخابات شوراها گفت: حساسیت انتخابات شورا زیاد است چرا که تنها با اختلاف چند رأی ممکن است کسی انتخاب شود یا انتخاب نشود و رای نیاورد.
وی افزود: ۵ تیم به‌منظور پیشگیری، رسیدگی و جمع‌آوری تخلفات انتخاباتی در ۵ منطقه شهری کرمان تشکیل گردیده تا در ایام انتخابات فعالیت‌های تبلیغی کاندیداها را رصد نمایند و آنچه خلاف دستورالعمل تبلیغات انجام‌شده را با هماهنگی مجموعه قضایی جمع‌آوری نمایند.
فرماندارکرمان اضافه کرد: تیم‌های رسیدگی به تخلفات انتخاباتی شامل نمایندگان نیروی انتظامی، فرمانداری، شهرداری، دستگاه قضا و بسیج است .
وی خاطرنشان کرد: قانون انتخابات مصادیق غیرمجاز و مجاز تبلیغات را صراحتاً بیان نموده‌است.این دستورالعمل به‌محض وصول به اطلاع داوطلبان رسانده خواهد شد.
بابایی افزود: حجم کار در انتخابات شوراها به دلیل تعدد کاندیداها بالاست وبرای برگزاری انتخاباتی خوب همکاری مردم و کاندیداها با عوامل اجرایی انتخابات ضروریست.
وی گفت: اجرای دقیق قانون و رعایت اصل بی‌طرفی برای ما مهم‌ترین موضوع است. آنچه مورد تاکید است مشارکت مردم است تفاوتی ندارد روز 29 خردادماه چه کسی را مردم انتخاب کرده باشند مهم برای ما اجرای دقیق قوانین است.
رئیس هیأت اجرایی انتخابات شهرستان کرمان تصریح کرد: همه افرادی که از فیلترهای مختلف اجرایی و نظارت عبور کرده‌ و تایید شده‌اند برای ما محترم هستند لکن در صورت تخلف انتخاباتی، اجرای قانون در اولویت است.
بابایی گفت: خدا نبخشد ما را اگر جانبدارانه عمل کنیم و در عمل بخواهیم از شخص یا گروه خاصی حمایت کنیم. این را بدانیم آنچه مردم را رنج میدهد تبعیض است وگرنه کسی از اجرای قانون در رنج نیست لذا تمام توان خود را به کار می بریم که ذره ای خلاف قانون و جانبدارانه عمل نکنیم.
وی گفت: تخلفات تبلیغاتی بدون توجه به اینکه مربوط به کدام کاندیدا می باشد جمع آوری شده و تفاوتی در اجرا برای کسی قائل نخواهیم شد.