20 درصد کل حوادث استان در شهرستان کرمان رخ می دهد.
در نشست فرماندارکرمان با مدیرعامل و معاونین جمعیت هلال احمر استان بودجه و اعتبارات جمعیت هلال احمر شهرستان بررسی شد.

فرماندارکرمان: هلال احمریک بازو و سرمایه اجتماعی برای استان محسوب می شود. هرجا صحبت از همدلی، انگیزه و از خودگذشتگی است نام هلال احمر دیده می شود.

سلطانی مدیر جمعیت هلال احمر شهرستان کرمان: 6 میلیارد و 800 میلیون تومان اعتبار برای اجرا، تکمیل وتجهیز پروژه های هلال احمر در شهرستان کرمان لازم است. / 20 درصد کل حوادث استان و 50درصد حوادث کوهستان در شهرستان کرمان رخ می دهد.

فلاح مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان: شهرستان کرمان برای ما اولویت ویژه ای دارد وتلاش ما به روز کردن پایگاههای آن (پایگاه کویر، کوهستان، سیرچ و ...) است. 70درصد اعتبارات در بخش تجهیزات و 30 درصد در حوزه عمرانی هزینه شده است.