با پایان یافتن مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان شوراهای اسلامی شهری در هیئت‌های اجرایی صورتجلسه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان برای بررسی به هیأت‌های نظارت ارسال گردید.

 به‌گزارش روابط‌عمومی فرمانداری کرمان پس‌از 29 روز بررسی صلاحیت داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهری در هیأت اجرایی، روز گذشته اطلاعات مربوط به 409 داوطلب شوراهای اسلامی شهری شهرستان کرمان به هیئت نظارت بر انتخابات شوراها ارسال گردید تا روند احراز صلاحیت ایشان ادامه پیدا کند.

علی بابائی فرماندار و رئیس هیات اجرایی انتخابات شهرستان کرمان با بیان مطلب فوق افزود: از مجموع 429 داوطلب عضویت در 13 شورای اسلامی شهری شهرستان کرمان تا امروز 20 نفر با حضور در فرمانداری انصراف خود را از حضور در رقابت‌ انتخابات شورای اسلامی اعلام نموده‌اند و از 409 نفر باقیمانده صلاحیت 28 نفرشان در هیأت اجرایی شهرستان کرمان تأئید نگردید.

لذا براساس زمان‌بندی انتخابات صورتجلسه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان برای بررسی و اعلام نظر به هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی ارجاع گردید.

بابایی گفت: هیئت‌های نظارت دوهفته فرصت دارند صلاحیت داوطلبان را بررسی و نتایج را به هیأت اجرایی فرمانداری و بخشداری‌ها اعلام نماید.

وی افزود: نتیجه بررسی صلاحیت‌ها روز هشتم اردیبهشت ماه به داوطلبان اعلام خواهد شد و پس‌از آن هر داوطلبی که به نتیجه احراز صلاحیت خود معترض باشد می‌تواند اعتراض خود را برای رسیدگی به هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان تحویل نماید.

رییس هیات اجرایی انتخابات شهرستان کرمان در خصوص انتخابات شوراهای اسلامی روستایی نیز گفت: روز گذشته آخرین مهلت ثبت‌نام داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی روستایی بود که در شش بخش شهرستان کرمان مجموعاً 1241 نفر ثبت‌نام کردند.

وی افزود: 152 روستای بالای 20 خانوار در شهرستان کرمان شرایط داشتن شورای اسلامی روستایی را دارند و در مجموع 486 نفر با رأی مردم عضو شوراهای اسلامی روستایی خواهد شد .

فرماندار کرمان خاطرنشان کرد: شورای اسلامی روستاهای بیش از 1500 نفر جمعیت، 5 نفر و روستاهای با جمعیت کمتر،  3 نفر عضو اصلی خواهند داشت که در شهرستان کرمان 15 روستا جمعیتی بالای 1500 نفر جمعیت دارند.

                                                                                                                                      روابط عمومی فرمانداری کرمان