کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان کرمان اعلام کرد: هیئت بازرسی انتخابات شهرستان به ریاست وفا خیراندیش تشکیل و آماده پذیرش شکایات و گزارشات همشهریان درمورد برگزاری انتخابات و تبلیغات انتخاباتی می‌باشد.
شماره تماس هیئت بازرسی شهرستان 03432235555 ، داخلی ۱۵۶ و ۱۵۷ می باشد.
شماره داخلی 106 نیز برای ارتباط مردم با رئیس هیئت بازرسی انتخابات در نظر گرفته شده است.
شماره فکس 0۳۴۳۲۲۲۷۵۱۲
آدرس : کرمان ، خیابان عدالت ، فرمانداری کرمان