در اولین روز ثبت نام انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان کرمان 51 نفر با حضور در سایت ثبت نام فرمانداری و انجام مراحل ثبت نام داوطلبی خود را برای عضویت در شوراهای اسلامی اعلام کردند.
محمدعلی توحیدی فرماندار کرمان با اعلام مطلب فوق گفت : 39 نفر از این تعداد ، داوطلب شرکت در انتخابات شورای شهر کرمان و 12 نفر برای شوراهای سایر شهرهای شهرستان کرمان ثبت نام کردند.