در اولین روز ثبت نام انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا ، فرمانداری کرمان شاهد حضور تعداد زیادی از داوطلبین بود که لحظات اول را برای ثبت نام انتخاب کرده بودند.
استاندار کرمان نیز در دقایق ابتدایی شروع زمان ثبت نام ، با حضور در سایت ثبت نام فرمانداری کرمان از روند اجرای کار بازدید کرد.
فرماندار کرمان حضور این تعداد داوطلب را در اولین روز ثبت نام یک اتفاق جالب و کم سابقه دانست و ابراز امیدواری کرد با این استقبال ، انتخاباتی پرشور در پیش رو خواهیم داشت.