محمدعلی توحیدی فرماندار کرمان در آخرین جلسه کارگروه مقابله با حاشیه نشینی سال 95 شهرستان کرمان گفت : تاکنون قریب به 1000 هکتار از اراضی دولتی تصرف شده با همت مسئولین و دستگاههای اجرایی ، قضایی و انتظامی از دست افراد سودجو خارج و به بیت المال بازگشت .
فرماندار کرمان با قدردانی از زحمات تمامی مسئولین عضو کارگروه ، شهرداری کرمان ، بخشداری و دهیاریها ، دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی که وظیفه قانونی خود را به نحو احسن انجام داده اند حاصل این تلاش ها را خارج کردن قریب به 1000 هکتار از اراضی تصرف شده یا تغییر کاربری داده شده عنوان نمود و خاطر نشان کرد : یکی از توفیقات شهرستان و استان که حاصل کار گروهی شما مسئولین است ، مقابله با حاشیه نشینی است که انصافاٌ قابل تقدیر است .
توحیدی خطاب به مسئولین تأکید کرد : هر نوع ساخت و ساز باید بطور قانونی در محدوده طرح هادی انجام شود و هر نوع ساختی خارج از طرح هادی غیرقانونی و جرم محسوب میشود .
وی با اشاره به قرار گرفتن در آستانه ایام تعطیلات نوروز ابراز داشت : تجربه سنوات گذشته نشان داده که در ایام تعطیلات برخی افراد سودجود از کم توجهی و غفلت مسئولین سوء استفاده کرده و اقدام به تصرف غیرقانونی اراضی یا ساخت و ساز  می کنند ، لذا دستگاه های اجرایی به ویژه راه و شهرسازی ، شهرداری ها ، بخشداریها و دهیاریها باید با دقت و وسواس بیشتر مسائل را رصد و پیگیری کنند تا زحمات چندساله در این خصوص هدر نرود .   
رئیس کارگروه مقابله با حاشیه نشینی شهرستان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود به نقش فرهنگ سازی در ساخت و ساز پرداخت و آن را از اهم اولویت های کاری برشمرد.
وی خدمت به مردم در راستای رفاه و آسایش آنان را از مهمترین وظایف یک مدیر دانست و خاطر نشان کرد : مدیران بایستی مردم را توجیه کرده و با خود همراه کنند.
فرماندار کرمان موازی کاری در دستگاه های اجرایی را دلیل انجام غیرصحیح و نیمه تمام ماندن برخی کارها دانست و تصریح کرد : قرار نیست یک دستگاه اجرایی به جای دستگاهی دیگر که هیچ تخصصی در حوزه کاری آن دستگاه ندارد تصمیم بگیرد البته همپوشانی و هماهنگی بین دستگاهی باید در دستور کار مدیران قرار گیرد اما تداخل کار لزومی ندارد .
وی انجام تخریب بدون پیگیری های بعدی را بی نتیجه خواند و تأکید کرد : هرگونه تخریب بایستی مراحل بعدی و سیر قانونی خود را طی کند و وارد مراحل قضایی شود ، قرار نیست تخریب را انجام داده و کار را تمام شده حساب کنیم ،در تصرف اراضی دولتی که تصرف عدوانی محسوب میشود حتماً باید مراحل کیفری متخلفین طی شود .