محمدعلی توحیدی فرماندار کرمان با بیان مطلب فوق ابراز داشت : انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری روز 29 اردیبهشت برگزار می شود و بر اساس قانون انتخاباتِ شوراهای اسلامی شهر و روستا درخصوص شرایط انتخاب شوندگان ، ارائه گواهی عدم سوء پیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد در هنگام ثبت نام الزامی است.
توحیدی خاطرنشان کرد : کاندیداهای شوراهای اسلامی  باید دارای حداقل 25 سال تمام و سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا دویست خانوار و حداقل مدرک دیپلم برای شورای روستاهای بالای دویست خانوار ، حداقل مدرک فوق دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای تا بیست هزار نفر جمعیت و حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت باشند. البته کسانی که در دوره های قبل عضو شورا بوده اند به شرطی که در همان محل کاندیدای عضویت در شورا باشند از شرط مدرک معافند.
وی افزود : داوطلبان باید این را مد نظر داشته باشند که اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند و تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.