محمدعلی توحیدی فرماندار کرمان در بیست و سومین کارگروه اقتصاد مقاومتی شهرستان کرمان گفت : اقتصاد مقاومتی کاری دستوری نیست کاریست که باید با دقت ، مرارت و جدیت پیگیری شود .
فرماندار کرمان با تأکید به مسئولین بر استفاده از فرصت باقیمانده سال 95 جهت جمع بندی اقدامات اقتصاد مقاومتی ، خواستار انجام تدابیر لازم و ایجاد شناسنامه کاری برای هر بخش شد.
توحیدی گفت : برغم تمام کارهای خوبی که صورت گرفته هنوز جای کار فراوان دارد به ویژه در حوزه صنایع دستی که ظرفیت زیادی در شهرستان کرمان وجود دارد ، اما نکته مهم در حوزه اقتصاد مقاومتی ترویج کارهای انجام شده و ادامه کار است .
رئیس کارگروه اقتصاد مقاومتی شهرستان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید به حرکت مسئولین در چارچوب قانون تصریح کرد : کار بایستی طبق قانون و بدون کم و زیاد انجام شود ، کارگروه اقتصاد مقاومتی شهرستان حریم ها را تعریف نمی کند بلکه انجام کارها را تسهیل می کند به ویژه در بحث بروکراسی اداری. تصمیم گیری درخصوص مسائل تخصصی طرح ها از جمله تعریف حریم یا تعیین میزان حریم وظیفه دستگاه های متولی است .
فرماندار کرمان با تأکید مکرر بر خروج مناطق از اقتصاد تک محصولی از جمله مناطق تولید پسته بیشترین تلاش کارگروه را در کمک به خارج شدن روستاها از وابسته بودن به یک  محصول عنوان کرد .
سعیدی ریاست گروه اقتصاد مقاومتی سازمان برنامه و بودجه استان در سخنانی درآمد سرانه استان را به نسبت کشور پائین تر بیان کرد و با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بر عدم جدایی سیاست های اقتصاد مقاومتی از برنامه های میان مدت و دراز مدت اظهار داشت : 24 هزار و 500 میلیارد تومان باید طی یک دوره 5 ساله در کرمان سرمایه گذاری شود تا به رشد اقتصادی مناسبی در کرمان برسیم .
وی نرخ رشد اقتصادی کشور را درحال حاضر 5/4 % درصد و با احتساب نفت 6/5 % و شاخص تورم مصرف کننده در کشور را 9/6 % و استان را 8/4 % اعلام کرد .
رئیس گروه اقتصاد مقاومتی سازمان برنامه و بودجه استان ساختار اقتصاد مقاومتی استان را متشکل از 4 کمیته که کار کارشناسی می کنند و تاکنون 55 جلسه توسط این کمیته ها برگزار شده ذکر کرد .
وی درخصوص وضعیت پروژه های استان خاطر نشان کرد : 121 پروژه ملی اقتصاد مقاومتی در سطح استان مطرح شده که غالباً در سالجاری بایستی به بهره برداری برسند و 429 پروژه هم شهرستان کرمان ارائه داده که نیاز به بررسی دارد.
وی نرخ مشارکت 4/38 درصدی را یکی از دستاوردهای استان در بحث اشتغال عنوان نمود و افزود :پیش بینی میشود تا پایان سال 32 هزار نفر جذب بازار کار در استان شود .
مهرابیان دبیر کارگروه اقتصاد مقاومتی شهرستان کرمان نیز در سخنانی با اشاره به پایلوت بودن کرمان در بحث اقتصاد مقاومتی ،خروجی عملکرد کارگروه را خوب و مناسب ارزیابی کرد و جایگاه استان کرمان را در بحث اقتصاد مقاومتی در کشور رتبه اول اعلام کرد .
مهرابیان اعتبارات استان در بخش استانی و نفت و گاز را 50 % عنوان نمود و ابراز داشت : مبلغ ریالی این اعتبارات 155 میلیارد تومان بود که 118 میلیارد تومان آن اسناد خزانه و 38 میلیارد تومان مبلغ نقدی بود و استان کرمان جزء معدود استانهای کشور است که توانسته 100 % اسناد خزانه و مبلغ نقدی را جذب کند .