جلسه ساماندهی ورودی شهر اختیارآباد با حضور شهرداران کرمان و اختیارآباد و مدیران ادارات راه و شهرسازی ، توزیع برق و نمایندگان پلیس راهنمایی و رانندگی و شرکت شهرکهای صنعتی در دفتر فرماندار کرمان تشکیل گردید.
فرماندار کرمان با اشاره به خدمات و تلاشهای فراوانی که طی سال گذشته توسط شهردرای کرمان صورت پذیرفته ابراز داشت : با وجود کمبودها ، گرفتاریها و مشغله فراوانی که شهرداری کرمان در سال گذشته داشته است اقدامات بسیار خوب و موثری در سطح شهر انجام داده به طور مثال تعداد پارکهایی که امسال احداث یا به بهره برداری رسیده به نسبت سالهای گذشته کم نظیر است و انصافاً این تلاش ها قابل تقدیر است.
وی ورودی و خروجی هر شهر را معرف آن منطقه دانست و عنوان کرد : ورودی های شهرها علاوه برآنکه مورد استفاده شهروندان همان شهر قرار می گیرد مورد استفاده مسافران و کسانی که به صورت عبوری از آن منطقه عبور می کنند هم واقع می شود و اگر نابسامانی درآن وجود داشته باشد در ذهن مردم می ماند لذا باید مورد توجه ویژه ای قرار گیرند.
توحیدی از شهرداران کرمان و اختیارآباد خواست به منظور ایمنی و آسایش بیشتر مردم ، با هماهنگی سایر ادارات مربوطه تا پیش از تعطیلات نوروزی ، جاده بین کرمان و اختیار را ساماندهی کنند به این منظور شرکت توزیع نیروی برق شمال تامین روشنایی 2 کیلومتر از این مسیر و شرکت شهرکهای صنعتی رفیوژ وسط جاده و تامین پایه های روشنایی یک کیلومتر از مسیر را که در محدوده شهرک صنعتی واقع است را انجام دهد همچنین شهرداری های کرمان و اختیارآباد جدول گذاری کامل محور کرمان به اختیارآباد را در دستور کار قرار دهند ضمن آنکه شهرداری کرمان جداول موردنیاز را تهیه و شهرداری اختیارآباد نسبت به تامین شن و زیرسازی مسیر اقدام نماید.
بر اساس مصوبات این جلسه ، کارگروه ترافیک کرمان با پیگیری علی بابایی شهردار کرمان و حضور شهردار اختیارآباد بایستی در اسرع وقت تشکیل جلسه داده نسبت به بازدید و تهیه طرح ترافیکی محور مذکور اقدام نماید ضمن آنکه قیر مورد نیاز را اداره کل راه و شهرسازی استان در اختیار هر دو شهرداری قرار داده ، اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان نیز درخصوص تامین ماشین آلات مورد نیاز آنها اقدام لازم را معمول نماید.
قاسم بابایی شهردار اختیارآباد نیز متعهد شد در صورت پایان کار روشنایی و رفیوژ مسیر ، همزمان با هفته درختکاری ، نسبت به کاشت درخت در طرفین جاده اقدام نماید.