به گزارش روابط عمومی فرمانداری کرمان محمد علی توحیدی فرماندار کرمان با تشریح مشکلات سکونت در حاشیه شهرها و عواقب و مسائل اجتماعی آن گفت : از آسیب های حاشیه نشینی همه مسئولین مطلع هستند ،چه افرادی که آنجا زندگی می کنند و چه همسایگان آنها که خواسته یا ناخواسته تهدیداتی برای آنها وجود دارد ، در بازدیدهایی که همواره از حاشیه شهر کرمان داشتیم این موضوع همواره دیده می شود که متأسفانه زیرساختهای لازم برای زندگی حداقلی وجود ندارد این افراد فقط به فکر سرپناه آن هم از نوع بدترین آن که هیچ ایمنی و استانداردی برخوردارنیست می باشند.
توحیدی با اشاره به اینکه وجود فضای آموزشی ، امکانات ورزشی و رفاهی ، جاده ، آب ، برق ، گاز و ...  به صورت قانونی و استاندارد برای هر خانواده از نیازها و ضروریات زندگی به شمار می رود گفت : در خرید و فروش زمین همانند سایر بخش ها قوانینی وجود دارد اما متأسفانه بعضی افراد بدون توجه اینگونه زمینها را از زمین خواران می خرند و با تعدادی بلوک سرپناهی برای خود و خانواده درست می کنند. فروشنده باید شرایط زمین را به اطلاع خریدار برساند که اینکار را نمی کند و به فکر مشکلات بعدی که برای خریدار پیش می آید نیست .
رئیس کارگروه مقابله با حاشیه نشینی شهرستان کرمان با تأکید بر اینکه بایستی اصل کار را بر پیشگیری بگذاریم ابراز داشت : در نظام جمهوری اسلامی مردمش باید در رفاه و آسایش باشند ،آن زمین خواری که زمین را به اینگونه افراد ساده اندیش فروخته به فکر هیچ چیز جزء پول و منافع مادی خود نیست .
وی تدوین قوانین کشور در این خصوص را در راستای مقابله و توقف حاشیه نشینی دانست و بیان داشت : طرح جامع تفضیلی برای جلوگیری از همین موضوعات تدوین و نوشته شده است یا بخشی از حقوق شهروندی بر پایه همین مسائل تعریف و نگارش شده است .
فرماندار کرمان با تأکید بر ورود و همکاری تمامی دستگاهها در مقابله با حاشیه نشینی تصریح کرد : با هیچ کس و شخصی تعارف نداریم ،بسیاری از این سازه ها که غیر مقاوم ساخته میشوند با یک زلزله با قدرت پائین هم فرو می ریزند ، مقابله با حاشیه نشینی به جدیتِ همه دستگاه ها به ویژه شهرداری و نیروی انتظامی نیاز دارد ،از همکارانم در شهرداری و نیروی انتظامی میخواهم با قدرت وارد شوند و با اینگونه افراد برخورد قاطع کنند .
وی به نقش و رابطه بزه با حاشیه نشینی پرداخت و افزود : در اکثر بزه هایی که در حاشیه شهر صورت می گیرد ، در ابتدا اراده ای برای انجام بزه وجود نداشته است اما عوامل مختلف حاشیه نشینی شرایط انجام بزه را فراهم کرده است .
رئیس کارگروه مقابله با حاشیه نشینی شهرستان کرمان به خدمات زیربنایی نظام از بدو انقلاب تاکنون پرداخت و با اشاره به اینکه در موضوع مبارزه با حاشیه نشینی مشکل در اجراست نه قانون اظهار داشت : نظام جمهوری اسلامی به اندازه کافی برای تمام موضوعات در همه بخش ها و سطوح ساختار و قانونِ تدوین و تعریف شده دارد ، ما در بحث قانونگذاری از بقیه کشورها چیزی کم نداریم ، فقط مشکل ما در اجراست که اگر مسئولین با همکارانشان در دستگاه اجرایی کار خود را به درستی ، با تلاش و جدیت منطبق بر قانون انجام دهند قطعاً دیگر چنین مشکلاتی نخواهیم داشت.