به گزارش روابط عمومی فرمانداری کرمان ، محمدعلی توحیدی فرماندار کرمان در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان کرمان با بیان اینکه لازم است به سمت حرکت های علمی ، فنی و صحیح برویم گفت : با شناسایی درست قابلیت ها ، ظرفیت ها ، کمبودها و عدم موفقیت ها و بررسی علل آنها می توان تصمیمات صحیحی در زمینه اشتغال اتخاذ کرد.
وی با اشاره به اینکه استان کرمان در جذب تسهیلات اشتغال زایی رتبه چهاردهم را در کشور دارد این جایگاه را در خور کرمان ندانست و گفت : با توجه به پتانسیل های مختلف استان در زمینه های گوناگون ، زمینه و توانایی جذب تسهیلات بیشتری دارد.
توحیدی اضافه کرد : دستگاه های تخصصی مثل جهاد کشاورزی ، سازمان صنعت ، معدن و تجارت ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری و بخشداریها باید بیشتر پای کار بیایند تا از این فرصت موجود استفاده بهتری صورت پذیرد.
در ادامه مجری طرح تکاپوی استان نیز گفت : بیکاری رسمی در پایان تابستان سال جاری برابر 11.2 درصد و اشتغال ناقص 19 درصد بوده است.
وی هدف اصلی طرح را توسعه اشتغال پایدار در سطح مناطق دانست و ابراز کرد : استان کرمان با 41 درصد جمعیت روستایی رتبه دوم را در کشور دارد.
دکتر سیدمحمدحسین طباطبایی افزود : بررسی ساختار کسب وکار استان کرمان نشان می دهد استان به لحاظ اشتغال به سه قسمت تقسیم می شود ، در بخش شمال و شمال غرب و بخش هایی از مرکز استان تجارت و حمل و نقل رتبه اول را در زمینه اشتغال مردم به خود اختصاص داده ، در شرق استان راه اندازی منطقه ویژه اقتصادیِ ارگ جدید موجب دگرگونی ساختار اقتصادی و معیشت مردم شده و در نواحی جنوبی استان ، آب مهمترین نقش را در کسب و کارها داشته و با معیشت مردم گره خورده است.
وی به بررسی دلایل مهاجرت در استان پرداخت و گفت : در جنوب استان شهرستان های بم ، جیرفت و کهنوج از شهرستانهای مجاور خود مهاجر می پذیرند که دلایل عمده مهاجرت را امنیت ، آب و معیشت تشکیل می دهد. مهاجرت از شهرستانهای دیگر به بافت و رفسنجان به دلیل معیشت و به سیرجان و کرمان بیشتر به دلیل خدمات بهتر و اشتغال است. البته یکسری مهاجرت ها نیز از سایر استانها به صورت فصلی به استان وجود دارد.
طباطبایی با اشاره به اینکه برخی پسته داران منابع مالی خود را به دلیل احساس خطر از افت محصول و شوری آب ، از بخش پسته خارج می کنند گفت : متاسفانه 65 درصد سرمایه ای که از بخش پسته خارج می شود در بازار املاک سرمایه گذاری می شود و البته نزدیک به نیمی از آن هم از استان خارج می شود.
وی ادامه داد : استان کرمان در برخی محصولات کشاورزی رتبه 1 تا 3 را در کشور دارد از جمله رتبه یک در محصولات جالیزی ، پسته و خرما و رتبه دوم در تولید گل محمدی و گردو و رتبه سوم در تولید مرکبات که باید از این توانمندی ها به نحو بهتری بهره برداری شود.