علی سلاجقه معاون فرماندار کرمان در کارگروه پسماند شهرستان که با موضوع پسماندهای میدان میوه و تره بار کرمان و نخاله های ساختمانی شهر کرمان برگزار شد گفت : میدان میوه و تره بار کرمان تا دوسال قبل زیر نظر شهرداری بود که بر اساس مصوبه شورای شهر در سال 94 به اتحادیه و شرکت تعاونی میدان داران واگذار شد و بحث تنظیف و مدیریت پسماندها و پسآبهای میدان نیز برعهده اتحادیه گذاشته شد.
وی با اشاره به ایراداتی که به وضعیت فعلی میدان میوه و تره بار کرمان وارد است ابراز داشت : یک بازدید میدانی لازم است تا اگر پسماند و پسآب میدان سبب مشکلات زیست محیطی و بهداشتی می شود برطرف شود بر اساس مصوبه شورا اتحادیه میدان داران باید پاسخگو باشند لذا ظرف بیست روزآینده اکیپی از مرکز بهداشت ، محیط زیست ، استانداری یا فرمانداری و شهرداری از میدان بازدید  کنند که در صورت بهتر نشدن اوضاع موضوع به مراجع ذیصلاح یا قضایی ارجاع شود.
جهانشاهی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمان ابراز داشت : به طور متوسط ماهانه 600 کیلو پسماند از میدان میوه و تره بار به سایت لندفیل کرمان تحویل داده میشود که این میزان بسیار کمتر از زباله تولیدی است.
صفرزاده مدیرکل محیط زیست استان کرمان گفت : سازمان مدیریت پسماند شهرداری بر اساس قانون ، مدیریت پسماندهای محدوده شهری را برعهده دارد و خارج از محدوده برعهده خودشان است.
در ادامه امید سلیمانی کارشناس اجتماعی فرمانداری کرمان نیز اذعان داشت : مرحله آزمون و خطا در مورد بحث میدان پشت سرگذاشته شده و واگذاری مجدد کار به شهرداری صحیح نیست .
موضوع دیگری که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت محل تخلیه نخاله های ساختمانی کرمان بود.
معاون برنامه ریزی وعمرانی فرمانداری دراین رابطه گفت: پیش ازاین نخاله های ساختمانی درمحور کرمان جوپار تخلیه میشد ودر حال حاضر ممنوع است.
باقری مدیر منابع طبیعی شهرستان کرمان ابراز کرد : سه مکان برای تخلیه نخاله های ساختمانی شهر کرمان مشخص شده ، یک مکان در محدوده اختیارآباد ، یکی هم در سرآسیاب فرسنگی و یکی ابتدای جاده کوهپایه ، که به جای سایت قبلی که در محور جوپاربود باید مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود : سایت تخلیه بیش از 10 هکتار وسعت پیدا کرده بود و هر روز هم افزوده می شد به طوری که تاق زارها در حال مدفون شدن بود.
باقری ادامه داد : تاق زارها محل تخلیه زباله نیست وجود تاقزارها در کاهش آلاینده های زیست محیطی و نیز تثبیت شن های روان و کاهش ریزگزدها برای شهر کرمان بسیار مهم است اگر نمی خواهیم مثل استانهای جنوبی درگیر ریزگردها شویم باید از مکانی که نمی توان ارزش ریالی برای آن در نظر گرفت حفاظت کرد ، هدف ما و اولویت و برنامه ریزی های ما حفاظت از تاق زارهاست.
جهانشاهی در این خصوص گفت :  به طور متوسط بین 3 تا 4 برابر زباله های خانگی ، نخاله های ساختمانی در شهر تولید می شود روزانه 1600 تن نخاله در شهر یعنی نزدیک 160 کامیون در روز تولید می شود.
مدیرکل منابع طبیعی استان با اشاره به محل هایی که برای نخاله های ساختمانی در نظر گرفته شده گفت : تصمیم ها باید مبنای قانونی و حقوقی داشته باشد این تاغ زارها ارزش زیستی بالایی دارد این چاله هایی که جدیداً برای نخاله ها در نظر گرفته شده محل برداشت مواد معدنی است که اگر با این نخاله ها پر شود باید تدبیر شود که در آینده به راحتی به دیگران واگذار نشود چرا که ساختن سازه روی آن محکم نخواهد بود و با نشست زمین سازه فرومی ریزد.
کیان زاده مدیر راه و شهرسازی شهرستان نیز اذعان داشت: بنا بود شرکت هایی توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشخص شوندکه نخاله ها را جابجا و در مکان هایی که مشخص شده تخلیه کنند در محور ده بالا ، ماهان ، کوهپایه هم نخاله تخلیه می کنند حتی در دهانه پل ها هم نخاله ساختمانی ریخته اند.
سلاجقه در پایان گفت : شهرداری کرمان بایستی خودروهای حمل و تخلیه نخاله ها را ساماندهی و به محل های جدید هدایت و گزارش آن را به فرمانداری ارسال کند و با توجه به اینکه اطلاع رسانی خوبی صورت نگرفته شهرداری کرمان ، راه و شهرسازی و منابع طبیعی هم نسبت به نصب تابلوی ممنوعیتِ تخلیه نخاله ساختمانی در مسیر جاده جوپاری و سطح شهر اقدام کنند.