محمدعلی توحیدی فرماندار کرمان صبح امروز  از مناطقی از  حاشیه شهر کرمان شامل مزرعه عباس آباد ، شهرک گلها ، شهرک صنعتی در جاده ده بالا و همچنین پروژه بام کرمان بازدید و از نزدیک در جریان پیشرفت پروژه ها و روند توقف حاشیه نشینی قرار گرفت .
در ابتدای ورودی مزرعه عباس آباد تابلویی با نام روستای عباس آباد نصب شده بود که با تأکید فرماندار قرار شد مورد پیگیری قرار گیرد .
توحیدی در جلسات مختلف مرتبط با مشکلات روستاها به کرات از مسئولین متولی به ویژه بخشداران ،دهیاران و شوراهای اسلامی خواسته بود از نام مصوب و قانونی اماکن استفاده شود و از روستاسازی جداً خودداری کنند ، مناطقی مانند آبادی ها ، مزارع ، تلمبه ها ، گاوداری ها یا محل نگهداری دام ها ، روستا نیستند ،روستا از لحاظ قانونی تعریف دارد و نظام و دولت در مقابل روستاها تعهداتی دارد که در قبال تلمبه و مزارع ندارد ، متأسفانه برخی افراد سهواً یا به لحاظ داشتن منافعی اقدام به استفاده نام روستا در محل های مذکور می کنند .
در این بازدید فرماندار کرمان با تأکید مجدد ،خواستار نظارت بخشداران و دهیاران در این خصوص و حفظ حقوق بیت المال با رعایت موازین قانونی شد .