در ادامه بازدیدهای مسئولین اداری استان و شهرستان کرمان از بخش شهداد ، فرماندار کرمان و دکتر پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی از باند فرودگاه شهداد بازدید و در جریان روند پیشرفت کار ارتقاء این باند قرار گرفتند .
خانه های بوم گردی روستایی و بررسی وضعیت کشاورزی روستاهای تکابِ بخش شهداد از جمله موضوعات مورد توجه بود که توحیدی و پورابراهیمی ضمن بازدید و حضور در جمع مردم روستاها از نزدیک مسائل مربوط به آنها را بررسی کردند .
در ادامه در جلسه ای که با حضور بخشدار ، شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی شهرهای شهداد و اندوهجرد ، دهیار و اعضاء شورای اسلامی دهستان سیرچ در محل شهرداری شهداد تشکیل شد توحیدی در سخنانی سفرهای مسئولین را برای بخش شهداد مثمرثمر خواند و با قدردانی از تلاش های آقای عرب نژاد مدیرعامل هواپیمایی ماهان ایر گفت : ایشان یک مدیر ملی است و باید شرکت هواپیمایی بزرگ ماهان را در سطح ملی و بین المللی مدیریت کند ،اما وی به رغم مشغله های کاری فراوان تمام هم و غم خود را روی شهداد متمرکز کرده و طی سفرهای متعدد به شهداد با شناسایی ظرفیت های بخش ، پیگیری مسائل مربوطه را تا به ثمر نشستن اهداف مورد نظر در پیش گرفته است .
توحیدی نگاه مدیریت اجرایی شهرستان را به شهداد فراتر از یک بخش و در سطح شهرستان عنوان کرد و اظهار داشت : میزان اعتبار دیده شده برای شهداد در سالجاری بالغ بر 7 میلیارد تومان است که براساس سرانه جمعیتی این مبلغ به مراتب بیشتر از سرانه جمعیت شهداد است .
رئیس کارگروه اقتصاد مقاومتی شهرستان کرمان با اشاره به اینکه شهداد در حال حاضر کانون توجه مدیران استان به ویژه استاندار محترم است ، بیشترین سفر مدیران را در قیاس با سایر مناطق استان مربوط به شهداد دانست و تصریح کرد : مسئولین تمام تلاش و هم و غم خود را در راستای توسعه و پیشرفت شهداد گذاشته اند لکن ورود مردم به این امر ضروری است.
توحیدی وجود زیرساخت های لازم جهت اجرای طرح های مختلف به ویژه عمرانی را ضروری دانست و افزود : بحمدا... به تناسب ظرفیت مناطق ، زیرساخت های لازم وجود دارد و فقط نیاز به حرکت مردمی و حمایت مسئولین دولتی دارد .
وی ادامه داد : جمهوری اسلامی اقتصاد دولتی را تجربه کرده و به نتیجه مناسبی نرسیده ، تأکید مقام معظم رهبری(حفظ ا...) براصل 44 قانون اساسی هم به همین دلیل است یعنی اقتصاد از حیطه دولتی خارج و مردم به آن ورود کنند و دولت فقط نقش حمایت کننده را داشته باشد ، اقتصاد مقاومتی ناجی اقتصاد کشور است .
فرماندار کرمان یکی از وظایف اصلی شوراهای اسلامی را براساس قانون کمک به رشد و توسعه سریع اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مناطق بیان و اظهار داشت : اصولاً اساس شکل گرفتن شوراهای اسلامی رشد منطقه در ابعاد مختلف است ما هم بعنوان مسئولین این نظام بایستی شوراها را در چارچوب قانون کمک و حمایت کنیم ،ا طمینان می دهم در کنار شوراها هستیم و از هیچ تلاشی در چارچوب قانون و مقررات دریغ نخواهیم کرد .
توحیدی همچنین خواستار همکاری شوراهای اسلامی در شناسایی محلات شهرها شد و ابراز داشت : شوراها بایستی محلات شهر خود را باتوجه به ظرفیت های موجود هر محله که میشود روی آن کار کرد شناسایی کنند و بعد از کار کارشناسی به کارگروه اقتصاد مقاومتی پیشنهاد دهند .
فرماندار کرمان وجود زمستان های بهاری و پتانسیل ها و جاذبه های طبیعی را فرصت مناسبی برای گردشگری در شهداد دانست و گفت : در شرایط اقلیمیِ شهداد ، بهترین نخلستان و نارنجستان ها وجود دارد ، بهترین گل و گیاهان در همین آب و هوای زمستانی شهداد رشد می کنند که میتوان با سرمایه گذاری آنها را توسعه داد ، اکثر تورهای گردشگری ، توریست های خارجی و داخلی سایر استان های کشور را برای دیدن به شهداد می آورند این در حالی است که تعداد کمی از مردم استان و شهرستان کرمان از جاذبه های این بخش دیدن می کنند این نشان می دهد بایستی اطلاع رسانی صحیح و بهتری برای معرفی و نیز ترغیب مردم کرمان به سفر و دیدن از شهداد صورت پذیرد.
وی خاطر نشان کرد : اقتصاد مقاومتی ناجی اقتصاد کشور است. یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی پیشرفت و توسعه روستاهاست که خود این مبحث ، زیربنای اقتصاد مقاومتی به شمار می رود، به عبارتی میتوان گفت اقتصاد مقاومتی و روستا در یک مسیرند که برای شکوفایی نیازمند یکدیگرند ، قطعاً روستاهایی که به هر دلیل پیشرفت کمتری داشته و دچار مشکلات بیشتری هستند در الویت قرار دارند .