محمدعلی توحیدی فرماندار کرمان در جلسه کارگروه درمانِ شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد : مقام معظم رهبری هشت آسیب مهم و تاثیرگذار در مسائل اجتماعی را بیان فرمودند که یکی از آنها بحث اعتیاد بود. ایشان یکی از دغدغه هایشان مربوط به مسئله مواد مخدر و اعتیاد است.
وی گفت : آسیب های اجتماعی مباحثی بسیار جدی و بعضاً خطرناک هستند که می توانند گرفتاری هایی ایجاد کنند که پایه های یک حاکمیت را متزلزل کند لذا همه ارکان حاکمیت برای مقابله ، پیشگیری و همکاری باید وارد عمل شوند.
توحیدی افزود : شورای اجتماعی کشور که مباحث مهم اجتماعی در آن بررسی می شود به ریاست مقام معظم رهبری برگزار می شود و مسایل مستقیماً توسط ایشان رصد می شوند.
وی ادامه داد : اگر در موضوع مسایل اجتماعی به ویژه مواد مخدر جدیت نداشته باشیم با ناهنجاری های زیادی مواجه خواهیم شد ریشه بسیاری از اختلافات خانوادگی و از هم پاشیدگی کانون خانواده ها به مواد مخدر برمی گردد لذا موضوعی با این اهمیت باید در رأس کارهای ما باشد.
رئیس شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان اضافه کرد : چه کسی بالاتر از مقام معظم رهبری باید این موضوع را به ما گوشزد کند که اهمیت آن برای ما جا بیفتد؟ فردای قیامت ما مسئولین باید جوابگو باشیم اگر وظیفه مان را به درستی انجام ندهیم بدانیم که در همین دنیا هم عقوبت خواهیم شد.
فرماندار کرمان ابراز داشت : استکبار جهانی تمام هم و غم خود را بر این گذاشته که ما را در این موضوع دچار مشکل کند دسیسه های فراوان و کشتارهای زیادی در افغانستان به بهانه های واهی صورت می پذیرد ولی در مسئله مواد مخدر نه تنها مبارزه ای انجام نمی شود بلکه کشت مواد مخدر مکانیزه تر هم می شود و تکنولوژی رابرای استحصال بیشتر و بهتر آن در خدمت آنها قرار می دهند این به دلیل منافعی است که عاید کشورهای مستکبر می شود.
وی با اشاره به تلاشهای ناجا در مبارزه با مواد مخدر گفت : خوشبختانه توفیقات خوبی در بحث مبارزه با مواد مخدر صورت پذیرفته ، 18درصد کشفیات کشور در هفت ماه اول سال در کرمان صورت پذیرفته است. لکن در برخی بخشها کارآنطور که بایسته است انجام نشده و تلاش بیشتری نیاز است. به طور مثال در بخش مبارزه با خرده فروشان مواد مخدر و یا در حوزه دانش آموزی باید جدیت بیشتری داشت. همچنین در بحث واحد های تولیدی باید به کارفرمایان یادآوری شود که در صورت سالم سازی پرسنل ، کارکرد و بازدهی بیشتری برای آنها به دنبال خواهد داشت.
توحیدی گفت : تأکیدم این است که کارگروه ، جدیت بیشتری داشته باشد به بسیاری از موضوعات اهمیت می دهیم ، وقت می گذاریم در این قسمت هم توجه بیشتری نیاز است.