با حضور استاندار ، معاونین ، جمعی از مدیران استان ، فرماندار ، مدیران هواپیمایی ماهان و مدیران محلی ، عملیات اجرایی ارتقاء باند سابق فرودگاه شهداد آغاز شد.
استاندار کرمان در آیین آغاز عملیات اجرایی ارتقای باند سابق فرودگاه شهداد که از طریق ویدئو کنفرانس توسط معاون اول رئیس جمهور صورت پذیرفت با اشاره به افتتاح چندین طرح روستایی در کشور افزود: طرح های اجرایی در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی واقعی، توانمندسازی مردم، تحول در اقتصاد خانوار و کشف استعدادهای بومی مناطق انجام می شود.    
علیرضا رزم حسینی با اشاره به ثبت جهانی کویر و کلوت های شهداد عنوان کرد: این منطقه به زودی به قطب گردشگری کشور تبدیل شده و صنعت گردشگری منطقه را رونق خواهد داد.          
وی با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید به ایجاد خانه های بوم گردی به صورت جدی توجه شده است ادامه داد: مردم زمانی جدیت دولت را در این زمینه مشاهده کردند، پای کار آمدند و در آینده نه چندان دور شاهد مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها خواهیم بود.     
وی گفت: استفاده مناسب و بهینه از آب و آموزش های کشاورزی موجب افزایش بهره وری کشاورزی و صرفه جویی در مصرف آب می شود.           
فرماندار کرمان نیز با بیان اینکه باند کنونی فرودگاه شهداد در گذشته برای فرود آمدن و بلندشدن هواپیماهای سمپاش استفاده می شده است اظهار کرد: هم اکنون این باند 900 متر طول دارد که با توافقات انجام شده، طول این باند به هزار و 600 تا هزار و 700 متر ارتقاء می یابد.           
محمدعلی توحیدی با اشاره به اینکه از این فرودگاه برای فرود هواپیمای های سبک و متوسط استفاده خواهد شد افزود: مقاصد گردشگری نیز در طرح فرودگاه شهداد دیده است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به وجود گسل های منطقه، از فرودگاه شهداد برای فرود هواپیماهای امدادی در زمان بروز حوادث نیز استفاده می شود.
توحیدی به ارتقای کشاورزی منطقه شهداد نیز اشاره و عنوان کرد: امسال بالغ بر 500 هکتار سیر در این منطقه کاشته شده است که حدود 20 هزار تن تولید محصول خواهد داشت.    
وی خاطرنشان کرد: سیر محصولی مهم، صادراتی و ارزآور است که موجب تحول کشاورزی در این منطقه می شود.
در سفر یک روزه استاندار کرمان به شهداد، ایجاد صندوق های خرد محلی و طرح ترسیب کربن در این منطقه اجرایی شد.