محمدعلی توحیدی فرماندار کرمان در جمع بخشداران ، شهرداران و اعضای ستاد سرشماری شهرستان کرمان با تأکید به اهمیت سرشماری گفت : پایه مدیریت و فعالیت های مدیران آمار است .
فرماندار کرمان با اشاره به لزوم صحیح و دقیق بودن آمار و اطلاعات ثبت شده و نقش و تأثیر آن در تصمیمات کلان کشوری ، استانی و شهرستانی ، نامشخص بودن جمعیت شهری و روستایی را از اهم دلایل سرویس دهی نامناسب به مردم برشمرد .
وی افزود : نامشخص بودن تعداد دانش آموزان قطعاً کار را برای مدیران آموزش و پرورش جهت پیش بینی تدابیر لازم اعم از تعداد کلاس ، معلم ، کتاب و ... با مشکل مواجه خواهد کرد ، در تمام بخش ها اعم از کشاورزی ، صنعت و معدن ، تجارت ، آموزش ، بهداشت و درمان و ... این موضوع صدق می کند و تصمیمات مهم را دارای خطا خواهد کرد .
توحیدی سرشماری را امری رایج در تمام کشورهای دنیا به ویژه کشورهای توسعه یافته دانست که جمهوری اسلامی ایران نیز از آن مستثنی نیست .
وی بالا بودن حساسیت کشورهای توسعه یافته نسبت به جمعیت را به دلایل مختلفی که دارند منطقی دانست و با تأکید بر اینکه ما نیز بایستی این حساسیت را داشته باشیم موضوع جمعیت را از مؤلفه های مهم برشمرد و ابراز داشت : در مقطعی کنترل جمعیت باید انجام می شد اما این کنترل برای دوره های متوالی مناسب نیست ،باعث کم شدن زاد و ولد و نهایتاً کاهش جمعیت جوان خواهد شد، این موضوع کشور را دچار مشکلات متعدد خواهد کرد .
مدیر اجرای سرشماری شهرستان کرمان با اعلام اینکه تا پایان روز 24 مهر حدود 28 درصد از جمعیت استان و 23 درصد جمعیت شهرستان کرمان ثبت نام اینترنتی کرده اند ، با تأکید بر تلاش مسئولان جهت ترغیب مردم به ثبت نام اینترنتی اظهار کرد : مردم سعی کنند در این مهلت باقی مانده در این طرح شرکت نمایند .
فرماندار کرمان پایه و اساس در ارائه خدمات ضروری از جمله آب ،گاز ، برق ، آموزش ، بهداشت و درمان و ... را آمار و اطلاعاتی عنوان کرد که از دل سرشماری خارج می شود .
وی در ادامه تصریح کرد : اگر این فرصت طلایی بگذرد و از آن استفاده درست نشود حق الناس کرده ایم ،دولت برای اشتغال ، درمان ، معیشت ،آموزش و ... جمعیتی که سرشماری نشده برنامه ریزی نمی کند .
فرماندار کرمان خواستار استفاده مسئولان از تمام ظرفیت های موجود برای ثبت نام اینترنتی شهروندان شد و تأکید کرد و گفت : عاشقانه و دلسوزانه کار کردن را سوای وظیفه است باید عاشق مردم بود تا عاشقانه کار کرد ،بایستی دلسوزانه کار کنیم تا از فرصت های پیش رو برای مردم استفاده کنیم.