محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی و محمدعلی توحیدی فرماندار کرمان از برگزاری کلاسهای آموزش ماموران سرشماری نفوس و مسکن شهرستان کرمان بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری کرمان ظهر روز جمعه کلاس های آموزش مأمورانِ سرشماری نفوس و مسکن در شهرستان کرمان ، مورد بازدید پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی و توحیدی فرماندار کرمان قرار گرفت.
در این بازدید فرماندار کرمان یادآور شد : در شهرستان کرمان 208 نفر مأمور در حال آموزش هستند تا با شروع سرشماری حضوری نفوس و مسکن یعنی از روز 25 مهر با حضور در تمامی مناطق روستایی و شهری شهرستان کرمان نسبت به دریافت  کد آماری از مردم و یا ثبت نام از خانوارهایی که در سرشماری اینترنتی شرکت نکرده اند اقدام نمایند.
وی مدت این کلاسها را یک هفته اعلام کرد و از کارآموزان خواست تا در روزهای باقیمانده به پایان سرشماری اینترنتی خانواده ، بستگان ، دوستان و آشنایان خود را تشویق به شرکت در سرشماری اینترنتی نمایند.
توحیدی گفت : هرچه مردم در سرشماری غیرحضوری شرکت نمایند حجم کاری که بر عهده مأموران قرار می گیرد کمتر خواهد بود. ضمن آنکه به حدی که برای شهرستان کرمان در زمینه شرکت مردم در سرشماری اینترنتی پیش بینی شده است خواهیم رسید.
فرماندار کرمان ضمن تشکر از زحماتی که ماموران تا کنون کشیده و بعد از این در سرشماری حضوری باید متقبل شوند گفت : هرچه بار سرشماری به سمت اینترنتی برود زحمت ماموران کمتر خواهد شد و در محدوده زمانی مشخص شده کار سرشماری به بهترین وجه به اتمام خواهد رسید.
پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن بیان خسته نباشید به دست اندرکاران برگزاری سرشماری و کارآموزان ابراز داشت : کار شما اهمیت زیادی دارد چرا که تاثیر نتایج آن تا سالها پایه و مبنای بسیاری از تصمیم گیری ها درکشور خواهد بود.
وی اظهار امیدواری کرد با اهتمامی که در دست اندرکاران و عوامل اجرایی سرشماری وجود دارد نتایج خوب  و دقیقی در پایان به دست آید.
پورابراهیمی تولید داده های دقیق را رسالت بزرگی دانست که دقت ماموران سرشماری در فراگیری و اجرای دقیق آموزشها در آن بسیار موثر است.
وی از ماموران خواست تا با صبر و حوصله این وظیفه سنگین را به انجام رسانند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بالا بودن سرعت و افزایش دقت را از خصوصیات سرشماری اینترنتی دانست که می تواند هزینه ها را به حداقل رساند.