به گزارش روابط عمومی فرمانداری کرمان محمدعلی توحیدی فرماندار کرمان در کارگروه مقابله با حاشیه نشینی شهرستان با قدردانی از زحمات تمامی اعضاء کارگروه ،موفقیت های به دست آمده در موضوع حاشیه نشینی را مرهون زحمات نیروی انتظامی و همراهی و همکاری خوب دستگاه قضا دانست و گفت : موضوع حاشیه نشینی و مقابله با آن همواره یکی از دغدغه های نظام و دولت بوده که بحمدالله پیشرفت کار در شهرستان کرمان تاکنون خوب بوده اما بایستی به همت همه مسئولین به ویژه مسئولین متولی امر مراقبت شود .
فرماندار کرمان فرصت به دست آمده فعلی در ساماندهی وضعیت حاشیه نشینی در شهرستان کرمان را یک فرصت طلایی خواند و افزود :
به یاری خداوند متعال در بازه زمانی اخیر مقابله با حاشیه نشینی بیش از 1000 هکتار از اراضی ملی تصرف شده یا تغییر کاربری داده شده به خوبی سامان دهی شد ، مسئولین دستگاه های اجرایی به ویژه دستگاه های خدمات رسان بایستی مراقبت های لازم را داشته باشند تا ضمن جلوگیری از حاشیه نشینی درصورت مشاهده موردی برخورد قاطع و قانونی شود .
توحیدی با تأکید به مسئولین دستگاه های خدمات رسان از جمله آب ،گاز و برق مبنی بر عدم واگذاری امتیاز یا انشعاب ، بدون پروانه ساختمان تصریح کرد : واگذاری امتیاز و ارائه خدمات بدون رعایت ضوابط و قانون باعث ایجاد تعهد برای سایر مسئولین دستگاه های اجرایی میشود ، لذا مسئولین دقت کنند از ارائه خدمات بدون پروانه ساختمان خودداری نمایند .
وی افزود : آن دسته از مناطقی که خدمات خارج از چارچوبه قانونی به آنها ارائه شده یا نقاطی در داخل طرح هادی که قابلیت تبدیل به احسن را دارند ، مسئولین بدون ایجاد حاشیه آنها را ساماندهی نمایند .
فرماندار کرمان وضعیت برخی از مناطق حاشیه شهر را به دلیل عدم رعایت مسائل ایمنی در شبکه های برق ،گاز و آب نامناسب دانست و گفت : در بسیاری از موارداین انشعابات توسط افراد غیرمتخصص انجام شده و درصورت ایجاد کوچکترین حادثه ای یک فاجعه رخ خواهد داد و درصورت بروز حادثه مسئولیت آن بر عهده دستگاه خدمات رسان مربوطه خواهد بود ، لذا مسئولین مربوطه قبل از بروز حادثه و ایجاد خطر برای مردم تدابیر پیشگیرانه را انجام دهند .
رئیس کاگروه مقابله با حاشیه نشینی شهرستان کرمان شرایط دو بخش مرکزی به دلیل قرار گرفتن روستاها و شهرهای کوچک در حاشیه شهر کرمان و ماهان به دلیل ییلاقی بودن شهر و مناطق اطراف آن ، شرایط ویژه اعلام کرد که به نسبت سایر بخش های شهرستان نیاز به مراقبت بیشتر مسئولین به ویژه بخشداران دارد .
وی عملکرد کارگروه مقابله با حاشیه نشینی را رضایت بخش خواند و با یادآوری اینکه نبایست کار را رها کرد و به اقدامات صورت گرفته ادامه داد خواستار جدیت بیشتر مسئولین به ویژه دستگاه های خدمات رسان در این زمینه شد .
فرماندار کرمان با اشاره به قرار گرفتن در انجام سرشماری عمومی نفوس و مسکن و تشریح ارتباط آن با وظیفه حساس بخشدار و شهرداران به نقش آنان در جلوگیری از روستاسازی پرداخت .
وی روستاسازی را تحمیل هزینه های سنگین و جفا در حق دولت خواند و وظیفه مسئولین متولی به ویژه بخشداران را در این موضوع حساس دانست و تصریح کرد : روستا تعریف دارد ،موجودیت ،قدمت و ... دارد ،هر تلمبه ،آبادی ،مزرعه و هر جایی که درختی بود روستا نیست و قرار هم نیست ما اینگونه اماکن را به روستا تبدیل کنیم که اگر این اتفاق افتاد علاوه بر  جفا در حق دولت هزینه های سنگینی را به آن تحمیل کرده ایم ،بخشداران مراقبت های لازم را انجام دهند تا همه سرشماری شوند و اطلاعات و آمار آن به طور دقیق و صحیح ثبت شود .