به گزارش روابط عمومی فرمانداری کرمان محمدعلی توحیدی فرماندار کرمان در جلسه ستاد سرشماری شهرستان کرمان با تشریح اهمیت سرشماری و نقش و تأثیر آن در تصمیمات گفت : دولت براساس آمار که منبع آن سرشماری های عمومی نفوس و مسکن است به شهر و روستاها خدمات ارائه می دهد ، بنابراین سرشماری بایستی با دقت ، صحیح و دقیق انجام شود در غیر اینصورت آمار و اطلاعاتِ هدف به درستی استخراج نخواهد شد و باعث میشود دست مسئولین تا حداقل 60 ماه آینده ، یعنی سرشماری دوره آتی بسته باشد .
وی صحیح سرشماری کردن را یکی از مهمترین دغدغه های فعلی خواند و با ذکر اینکه طبق سرشماری سال 90 آمار تعداد دانش آموزان فعلی باید به مراتب کمتر از آنچه در مدارس کرمان تحصیل می کنند باشد گفت : این نشان دهنده این است که بسیاری از دانش آموزان و حتی خانواده های آنها یا سرشماری نشده اند یا محل اقامت آنها محلی غیراز کرمان درج شده ، همین موضوع باعث ایجاد مشکلات فراوانی در تصمیم گیریها شده است .
وی با اشاره به اینکه خدمات دولت اعم از حمل و نقل ، بهداشت ، آموزش و ... براساس سرشماری افراد در همان مکان مورد سرشماری شده است افزود : بعضاً برخی افراد با تشویق دیگران یا احساس تعلق خاطری که به محل تولد خود در شهرهای دیگر شهرستان کرمان یا بخشها حتی در شهرستان های دیگر دارند سرشماری می شوند ، درحالیکه ساکن شهر کرمان هستند و در اینجا خدمات می گیرند ، چنین سرشماری باعث می شود جمعیت این شهرها بالاتر از حد انتظار باشد و دقیقاً آمار جمعیتی شهر کرمان با سایر مؤلفه های سرشماری پائین تر از حد موجود قرارگیرد ،این بدین معنی است که ارائه خدمات و تصمیم گیری ها برای شهر کرمان به مدت 5 سال زیر آمار جمعیتی باشد ، این اتفاقی بود که در طول 5 سال گذشته برای کرمان به دلیل عدم سرشماری کامل جمعیت یا غیرواقعی و دقیق بودن آن افتاد .
توحیدی انجام سرشماری را در دو مرحله اینترنتی(بدون حضور مأمور) و حضور میدانی مأمور سرشماری اعلام کرد خاطر نشان کرد : شهروندان عزیز از سوم لغایت 25 مهر با مراجعه به سامانه سرشماری (  sarshomari95.ir) میتوانند اطلاعات خود را وارد و کد رهگیری دریافت کنند ،این همکاری شهروندان کمک بسزایی هم به خود و هم به ستاد سرشماری خواهد کرد ،در مرحله دوم سرشماری مأمورین آموزش دیده به مدت یک ماه با مراجعه حضوری درب خانه ها کار سرشماری را انجام می دهند ،حال اگر شهروندان در مرحله اول بصورت اینترنتی ثبت نام کرده باشند در مرحله دوم فقط کد رهگیری خود را تحویل مأمور می دهند که با اینکار در وقت خود و مأمور صرفه جویی خواهد شد در غیر اینصورت شهروندانی که ثبت نام اینترنتی نکرده باشند بایستی به سؤالات مأمور پاسخ داده و کد رهگیری دریافت نمایند .
وی ضمن اینکه خواستار همکاری شهروندان در ثبت نام اینترنتی شد پیش بینی کرد بین 30 تا 50 درصد جمعیت شهروندان ثبت نام اینترنتی کنند .
مدیر اجرای سرشماری شهرستان کرمان از محاسن ثبت نام اینترنتی توسط شهروندان را را علاوه بر عدم اتلاف وقت ماموران ،کاهش کار مأمورین سرشماری ، افزایش دقت در ثبت اطلاعات و سرعت در انتقال و استخراج نتایج آمارگیری بیان کرد و اظهار داشت : روال عقلانی اجرای هر کار این است که از تجارب قبلی استفاده شده ، نواقص رفع و به حداقل رسانیده شود و شیوه ها به روز شود ،یکی از مشکلات در دوره های گذشته این بود که مأمور سرشماری به کرات درب برخی منازل مراجه میکرد اما به هر دلیل فردی جهت پاسخگویی نبود و این باعث می شد آن خانواده سرشماری نشود ،با روش ثبت نام اینترنتی این مشکل حل خواهد شد ،فقط نیاز به همکاری و جدیت شهروندان عزیز دارد.
وی تصریح کرد : در شهر کرمان به دلیل بزرگی و گستردگی اگر مراقبت های لازم انجام نشود و آن جدیت را نداشته باشیم قطعاً دچار مشکل خواهیم شد ،باید همکاری کنیم تا اطلاعات به درستی ثبت شود .
فرماندار کرمان انجام هر میزان هزینه توسط شهرداری و سایر نهادها و دستگاهها را در جهت تشویق و ترغیب شهروندان جهت ثبت نام اینترنتی ارزشمند عنوان کرد و خواستار همکاری بیشتر شهرداری در این خصوص شد و آن را خدمتی به خود شهرداری دانست که در 5 سال آینده حاصل و نتیجه آن را خواهد دید .
وی در ادامه گفت : اصناف و اتحادیه ها بایستی زیرمجموعه خود را بسیج کنند تا ضمن ثبت نام اینترنتی خودشان مردم را هم تشویق به اینکار کنند .
توحیدی خدمات ارائه شده توسط دولت به کرمان را قریب به 70% جمعیت اعلام کرد و یادآور شد : در طول 5 سال گذشته برای ارائه خدمت به 30% از جمعیت کرمان بایستی از سهم آن 70 درصد کم می شد و این فقط به این دلیل است که این میزان جمعیت در سال 90 سرشماری نشده اند اما در کرمان ساکن و زندگی می کنند امیدواریم این مشکل با همکاری شهروندان از طریق ثبت نام اینترنتی آنان تا 25 مهر تکرار نشود .
وی سرشماری اخیر را فرصت مناسب و طلایی برای جبران اتفاق دوره گذشته دانست و وظیفه مسئولین را ترغیب شهروندان به ثبت نام اینترنتی و وظیفه مردم را جدیت در ثبت نام اینترنتی خواند و اظهار داشت : 25 آبان ماه پرونده سرشماری بسته خواهد شد و به هیچ عنوان جمعیت ثبت شده قابل تغییر نخواهد بود ،اگر شده این مهم را چهره به چهره به یکدیگر یادآوری کنیم باید این کار را انجام دهیم تا شهروندان ثبت نام اینترنتی کنند .
فرماندار کرمان خانوارهای مؤسسه ای از جمله ساکنین خوابگاه های دانشجویی ، بهزیستی ، پادگان ها و ... را از عمده مشکلات در سرشماری ذکر کرد و خواستار همکاری مسئولین این مؤسسات در سرشماری جمعیتی آنها شد .