به گزارش روابط عمومی فرمانداری کرمان محمد علی توحیدی فرماندار کرمان در جلسه انجمن کتابخانه های شهرستان با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر اشاعه فرهنگ مطالعه و توجه و عنایت ویژه ایشان درخصوص راه تعالی ، توسعه ، پیشرفت و موفقیت ، موضوع مطالعه ،آگاهی و آگاهی بخشی در جامعه گفت : مطالعه به هر شیوه ای اعم از روشهای قدیم یا جدید مفید است و جهت اعتلای سطح آگاهی بخشی جامعه لازم و ضروری است.
فرماندار کرمان با تشریح برخی از شیوه های جدید و رایج مطالعه از جمله گوشی های همراه ، تبلت و رایانه و همچنین مشکلات و عوارضی که چنین روشهایی به دنبال دارد ، روشهای قدیم و استفاده از کتاب را در قیاس با این شیوه ها مناسب تر ارزیابی کرد .
توحیدی با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل ، این اقدام و عمل را به طور ویژه منحصر به حوزه اقتصادی ندانست و ابراز داشت : درست است که موضوع شعار سالجاری در حوزه اقتصادی است اما باید توجه داشته باشیم اگر دانش لازمه را نداشته باشیم همان کار اقتصادی مورد هدف هم نتیجه بخش نخواهد بود این دانش هم با مطالعه به دست می آید.
وی مطالعه را ، راه و شیوه ای جهت کسب تدبیر ، موفقیت و کرامت انسانی دانست و کتاب را وسیله ای برای رسیدن به دانش و آگاهی در این خصوص برشمرد و با بیان اینکه فقر اقتصادی در بسیاری از کشورها به دلیل جهل و عدم آگاهی و دانش آنهاست اظهار داشت : باید موضوع مطالعه در جامعه ترویج و فرهنگ سازی شود ،بسیاری از واحدهای اقتصادی که ناموفق بوده اند عدم وجودِ دانش و تخصصِ لازم ، یکی از مهمترین دلایل عدم موفقیت آنها بوده که اگر دانش کار را می داشتند از همان ابتدا کار را به درستی پیش می بردند.
فرماندار کرمان نقش کتابداران و متولیان امر را در حوزه کتاب و کتابخوانی بسیار حساس توصیف کرد و خواستار ابتکار و خلاقیت و اجرای روشهای نوین و جدید در این بخش شد .
وی با اشاره به نویسندگان و چهره های ادبی و فرهنگی کرمان خواستار استفاده از این گونه چهره ها در راستای ترویج و ترغیب فرهنگ کتابخوانی شد و تصریح کرد : متولیان امر کتاب ابتکار و خلاقیت داشته باشند و راه و شیوه های نوینی تعریف کنند ، کتابداران از لاک کارمندی در بیایند ، اگر مردم به سمت کتاب نمی آیند ما کتاب را به سمت آنها ببریم ، بسیاری از کتاب ها که در کتابخانه ها وجود دارد را می توان در سال تحصیلی جدید به آموزش و پرورش هدیه کرد ،شهرداری می تواند فضاهایی را در پارکها به امر کتابخوانی اختصاص دهد و کتاب مورد نیاز آن را انجمن کتابخانه ها تأمین نماید.