طی حکمی از سوی استاندار ، محمدحسین یزدانپناه به عنوان سرپرست بخشداری شهداد انتخاب شد.
در این مراسم که با حضور توحیدی فرماندار و هاشمی معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری کرمان ، همچنین امام جمعه شهداد ، امام جمعه اندوهجرد مسئولین و مدیران ادارات شهداد ، شهردار ، اعضای شواری شهر و ... برگزار گردید ضمن معرفی یزدانپناه ، از خدمات مهدی حسن رضاپور در مدت تصدی مسئولیت بخشداری شهداد تقدیر به عمل آمد.
گفتنی است یزدانپناه پیش از این در اداره کل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان مشغول به خدمت بود.