فرماندار کرمان : وظیفه داریم خدمات نظام را به شکل بایسته و شایسته به اطلاع مردم برسانیم.
محمدعلی توحیدی فرماندار کرمان در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان کرمان سهم بودجه عمرانی و تملک سرمایه ای شهرستان را در سال جاری 81 میلیارد و 248 میلیون تومان اعلام کرد و گفت : این میزان اعتبار ، 52 درصد افزایش را نسبت به سال گذشته نشان می دهد.
وی افزود : هرچند این مبلغ وضعیت بهتری را نسبت به قبل دارد لکن قطعاً نمی توان با این میزان اعتبار خواسته های بحق و نیازهای اساسی مردم شهرستان را جامه عمل پوشاند لذا باید از سایر ظرفیت ها و فرصتها بهره برد.
توحیدی اذعان کرد : راهی جز این نداریم که از ظرفیت های غیرعددی بودجه استفاده کنیم یکی از این ظرفیت ها تغییر کاربری ساختمانهاست که مجوز آن به آموزش وپرورش داده شده است.
وی خاطرنشان کرد : کمیته برنامه ریزی یکی از مهمترین ، موثرترین و مفیدترین جلسات اداری در شهرستان به شمار می رود چراکه توزیع اعتبارات عمرانی در این جلسه انجام می شود.
فرماندار کرمان ادامه داد : مسئول دستگاه باید آگاه ترین و مطلع ترین فرد نسبت به بودجه دستگاه و پیشرفت فیزیکی پروژه هایش باشد. پروژه هایی که سالهاست نیمه تمام مانده و معطل اختصاص بودجه هستند و به دلیل هزینه ی بالا احتمالا تا سالها به بهره برداری نخواهند رسید را می توان طبق ضوابط به بخش خصوصی واگذار کرد .
پورابراهیمی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاخیر تقدیم لایحه بودجه به مجلس گفت : اولین سالی است که در ابلاغ و تخصیص اعتبارات تا این زمان تاخیر به وجود آمده ، معمولا در اسفند ماه بودجه تصویب و اوایل اردیبهشت شورای برنامه ریزی تشکیل و خرداد ماه ابلاغ می شد.
وی افزود : باید متناسب با جنگ اقتصادی که بر جامعه حاکم است عمل کنیم ما متناسب با مقتضیات حرکت نکردیم. و متاسفانه 37 سال با همین روش وبا همین ادبیات کشور را اداره کردیم امروز شاخص های ما شاخص های خوبی در اقتصاد محسوب نمی شود.
پورابراهیمی اضافه کرد : یکی از شاخص های رونق اقتصادی ، اجرای پروژه های عمرانی است و یکی از دلایل رکود هم عدم اجرایی شدن همین بودجه های عمرانی است که امیدواریم در سال جاری محقق شود.