مکان فعلی :

اخبار برگزیده :
۱۳۹۳/۰۴/۳۱

جلسه توجیهی اجلاس میراث فرهنگی ناملموس به همت اداره کل بانوان و خانواده در محل استانداری کرمان با حضور مشاورین امور بانوان ادارات برگزار گردید : در این جلسه که مشاور امور بانوان فرمانداری کرمان نیز حضور داشت نقش محوری زنان در احیاء ، حفظ و ترویج و انتقال

جلسه توجیهی اجلاس میراث فرهنگی ناملموس به همت اداره کل بانوان و خانواده در محل استانداری کرمان با حضور مشاورین امور بانوان ادارات برگزار گردید : در این جلسه که مشاور  امور بانوان فرمانداری کرمان نیز حضور داشت نقش محوری زنان در احیاء ، حفظ و ترویج و انتقال بین نسلی میراث فرهنگی ناملموس مورد بررسی قرار گرفت. سازمان بین المللی (ICCN ) یا (( شبکه همکاری بین شهری برای محافظت از میراث فرهنگی ناملموس )) به عنوان تنها سازمان بین المللی حکومت های محلی با هدف حفظ میراث فرهنگی ناملموس در جهان شکل گرفته است فعالیت این سازمان معطوف به بررسی راهکارهای خلاق و کارآمد برای محافظت از میراث فرهنگی ناملموس و ارتباط جدایی ناپذیر آن با توسعه پایدار محلی و شهری است و تلاش می کند از طریق گفت و گوی بین فرهنگی نسبت به ایجاد و پی ریزی صلح مبتنی بر تفاهم و درک مشترک اقدام نماید. میراث فرهنگی ناملموس ، مقولات مختلفی را در بر می گیرد: ۱- بیان ها و سنت های شفاهی ۲- هنرهای نمایشی ۳- فعالیت های جمعی آیین ها و جشن ها ۴- دانش و اعمال مرتبط با طبیعت و جهان ۵- سنت های مرتبط با صنایع دستی اهداف سازمان: ۱- تدوین و اجرای سیاست های توسعه ای و فرهنگی متوازن که در آن توسعه پایدار و حفظ میراث فرهنگی معنوی به عنوان مهمترین اولویت های کاری حکومت های محلی محسوب می گردد. ۲- ارتقاء روابط بین حکومت های محلی در خصوص محافظت از میراث فرهنگی معنوی و افزایش آگاهی نسبت به لزوم وجود چنین روابطی ۳- مواجهه با چالش های ناشی از پدیده جهانی سازی و تلاش برای حفظ تنوع فرهنگی ۴- توسعه پایدار محلی ۵- افزایش سطح آگاهی و انتقال به نسل جوان ۶- ایجاد ظرفیت یگانگی و وحدت ۷- سازگاری و صلح فرهنگی با گذشت ۶ سال از تشکیل کنوانسیون میراث فرهنگی ناملموس ایران توانسته است ۱۰ اثر را به ثبت برساند که آثار ثبت شده ایران به شرح ذیل می باشد: ۱- ردیف موسیقی ایران ۲- آیین نوروز ۳- موسیقی سنتی بخش های خراسان ۴-آیین های پهلوانی و زورخانه ای ۵- تعزیه یا هنر نمایش مذهبی ۶- مهارت های سنتی بافت فرش استان فارس ۷- مهارت های سنتی بافت فرش کاشان ۸- نقالی ، هنر داستان گویی نمایشی ایرانی ۹- مهارت سنتی ساخت لنج و قایقرانی با آن در خلیج فارس ۱۰- مراسم قالیشویان مشهد اردهال اجلاس و جشنواره بین المللی میراث فرهنگی ناملموس: هر ساله از سوی سازمان بین المللی ICCN ویژه برنامه هایی در قالب اجلاس ، جشنواره و کارگاههای آموزشی در راستای اهداف سازمان که همان پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس جهان می باشد اجراء می گردد و در همین راستا در سالی که عنوان فرهنگ در خود دارد و از سوی مقام معظم رهبری نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نام گرفته شهر اصفهان توانسته است با ابتکار عمل ، میزبانی این رویداد مهم فرهنگی جهان در حوزه حکمرانان محلی را بدست آورد کارشناسان از این اجلاس به عنوان مهمترین رخداد فرهنگی ایران در سال ۱۳۹۳ یاد کرده اند که با حضور فعالان فرهنگی و مدیران فرهنگی از سراسر جهان از ۱۶ تا ۲۰ مهرماه در شهر اصفهان در سه بخش ( اجلاس مجمع عمومی – اجلاس بانوان و جشنواره ) برگزار می  گردد. اجلاس مجمع عمومی: مجمع عمومی متشکل از نمایندگان شهرهای عضو ، نهادتصمیم گیرنده و مهمترین بخش سازمان ICCN  است که هر دو سال یکبار تشکیل جلسه می دهد اجلاس مجمع عمومی به دو بخش تقسیم می شود که در یک بخش به بحث و بررسی پیرامون مسائل ساختاری سازمان ICCN  عضویتها و ... پرداخته می شود و در بخش دیگر موضوعاتی پیرامون حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس

جلسه توجیهی اجلاس میراث فرهنگی ناملموس به همت اداره کل بانوان و خانواده در محل استانداری کرمان با حضور مشاورین امور بانوان ادارات برگزار گردید :

در این جلسه که مشاور  امور بانوان فرمانداری کرمان نیز حضور داشت نقش محوری زنان در احیاء ، حفظ و ترویج و انتقال بین نسلی میراث فرهنگی ناملموس مورد بررسی قرار گرفت.

سازمان بین المللی (ICCN ) یا (( شبکه همکاری بین شهری برای محافظت از میراث فرهنگی ناملموس )) به عنوان تنها سازمان بین المللی حکومت های محلی با هدف حفظ میراث فرهنگی ناملموس در جهان شکل گرفته است فعالیت این سازمان معطوف به بررسی راهکارهای خلاق و کارآمد برای محافظت از میراث فرهنگی ناملموس و ارتباط جدایی ناپذیر آن با توسعه پایدار محلی و شهری است و تلاش می کند از طریق گفت و گوی بین فرهنگی نسبت به ایجاد و پی ریزی صلح مبتنی بر تفاهم و درک مشترک اقدام نماید.

میراث فرهنگی ناملموس ، مقولات مختلفی را در بر می گیرد:

1- بیان ها و سنت های شفاهی

2- هنرهای نمایشی

3- فعالیت های جمعی آیین ها و جشن ها

4- دانش و اعمال مرتبط با طبیعت و جهان

5- سنت های مرتبط با صنایع دستی

اهداف سازمان:

1- تدوین و اجرای سیاست های توسعه ای و فرهنگی متوازن که در آن توسعه پایدار و حفظ میراث فرهنگی معنوی به عنوان مهمترین اولویت های کاری حکومت های محلی محسوب می گردد.

2- ارتقاء روابط بین حکومت های محلی در خصوص محافظت از میراث فرهنگی معنوی و افزایش آگاهی نسبت به لزوم وجود چنین روابطی

3- مواجهه با چالش های ناشی از پدیده جهانی سازی و تلاش برای حفظ تنوع فرهنگی

4- توسعه پایدار محلی

5- افزایش سطح آگاهی و انتقال به نسل جوان

6- ایجاد ظرفیت یگانگی و وحدت

7- سازگاری و صلح فرهنگی

با گذشت 6 سال از تشکیل کنوانسیون میراث فرهنگی ناملموس ایران توانسته است 10 اثر را به ثبت برساند که آثار ثبت شده ایران به شرح ذیل می باشد:

1- ردیف موسیقی ایران

2- آیین نوروز

3- موسیقی سنتی بخش های خراسان

4-آیین های پهلوانی و زورخانه ای

5- تعزیه یا هنر نمایش مذهبی

6- مهارت های سنتی بافت فرش استان فارس

7- مهارت های سنتی بافت فرش کاشان

8- نقالی ، هنر داستان گویی نمایشی ایرانی

9- مهارت سنتی ساخت لنج و قایقرانی با آن در خلیج فارس

10- مراسم قالیشویان مشهد اردهال

اجلاس و جشنواره بین المللی میراث فرهنگی ناملموس:

هر ساله از سوی سازمان بین المللی ICCN ویژه برنامه هایی در قالب اجلاس ، جشنواره و کارگاههای آموزشی در راستای اهداف سازمان که همان پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس جهان می باشد اجراء می گردد و در همین راستا در سالی که عنوان فرهنگ در خود دارد و از سوی مقام معظم رهبری نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نام گرفته شهر اصفهان توانسته است با ابتکار عمل ، میزبانی این رویداد مهم فرهنگی جهان در حوزه حکمرانان محلی را بدست آورد کارشناسان از این اجلاس به عنوان مهمترین رخداد فرهنگی ایران در سال 1393 یاد کرده اند که با حضور فعالان فرهنگی و مدیران فرهنگی از سراسر جهان از 16 تا 20 مهرماه در شهر اصفهان در سه بخش ( اجلاس مجمع عمومی – اجلاس بانوان و جشنواره ) برگزار می  گردد.

اجلاس مجمع عمومی:

مجمع عمومی متشکل از نمایندگان شهرهای عضو ، نهادتصمیم گیرنده و مهمترین بخش سازمان ICCN  است که هر دو سال یکبار تشکیل جلسه می دهد اجلاس مجمع عمومی به دو بخش تقسیم می شود که در یک بخش به بحث و بررسی پیرامون مسائل ساختاری سازمان ICCN  عضویتها و ... پرداخته می شود و در بخش دیگر موضوعاتی پیرامون حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد.

موضوعات اجلاس:

* پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در برنامه ریزی شهری

* نقش میراث فرهنگی ناملموس در بهبود محیط زیست و کیفیت زندگی

* راهکارهای ترغیب گردشگری میراث فرهنگی ناملموس در ارتقای دیپلماسی شهری

* نقش میراث فرهنگی ناملموس در اصلاح سبک زندگی جوامع و هویت انسانی

اجلاس بانوان:

با عنایت به جایگاه ویژه زنان در احیاء حفظ و انتقال میراث فرهنگی ناملموس در میان ملل مختلف و با توجه هماهنگی صوت پذیرفته با سازمان بین المللی ICCN همزمان با برگزاری اجلاس و جشنواره بین المللی میراث فرهنگی ناملموس در اصفهان ، اجلاس بانوان برای اولین بار برگزار خواهد شد.

موضوع اجلاس:

* نقش محوری زنان در احیاء حفظ ، ترویج و انتقال بین نسلی میراث فرهنگی ناملموس

جشنواره :

* جشنواره بین المللیICCN  بر اساس نقش مهم میراث فرهنگی ناملموس در توسعه پایدار محلی بنیان نهاده شد اولین جشنواره در شهر گانگ نئونگ کره جنوبی برگزار گردید و سبب شد کشورها و شهرهای عضو سازمان نسبت به معرفی میراث فرهنگی ناملموس خود و در راستای انتقال بین نسلی تلاش نمایند.

رشته های مورد پذیرش در جشنواره :

* موسیقی سنتی و محلی

* مهارتهای صنایع دستی

* هنرهای سنتی و تجسمی مرتبط

* معماری و هنرهای وابسته

* هنرهای نمایشی

* آداب و رسوم

* ورزش و بازیهای محلی

از علاقه مندان دعوت می گردد جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای ( داخلی 219 ) 5 - 2235551 تماس حاصل نمایند.



منبع :
بازدید : ۲۰۵


مطالب مرتبط با این موضوع :


آخرین اخبار
              
   کل : ۱۰  نمایش ۱ الی ۵   ۱ ۲