مکان فعلی :

اخبار برگزیده :
۱۳۹۳/۰۱/۱۱

فرمانداران کرمان

فرمانداران شهرستان کرمان از سال ۱۳۵۸ تا کنون محمد علی توحیدی از ۱۳۹۳/۰۱/۰۹ تا کنون بهنام سعیدی از ۱۳۸۹/۱۰/۱۳ تا ۱۳۹۳/۰۱/۰۹ سید عبدالرضا جعفری نسب(سرپرست) از ۱۳۸۷/۰۹/۰۲ تا ۱۳۸۷/۱۲/۲۸ علی انجم شعاع از ۱۳۸۷/۱۲/۲۸ تا ۱۳۸۹/۰۱/۰۹ سید عبدالرضا جعفری نسب (سرپرست) از ۱۳۸۹/۰۱/۰۹ تا ۱۳۸۹/۱۰/۱۳ علی اسماعیلی از ۱۳۸۵/۰۳/۲۸ تا ۱۳۸۷/۰۹/۰۲ جواد کمالی از ۱۳۸۴/۰۹/۰۶ تا ۱۳۸۵/۰۳/۲۸ عباس دعاگویی ۱۳۸۳/۰۳/۱۷ تا ۱۳۸۴/۰۹/۰۶ رضا تاجیک از ۱۳۸۲/۰۹/۲۰ تا ۱۳۸۳/۰۳/۱۷ سید اکبر علوی رضوی از ۱۳۸۰/۰۱/۰۱ تا ۱۳۸۲/۰۹/۲۰ عباس کربلایی از ۱۳۷۹/۰۱/۰۱ تا ۱۳۷۹/۱۲/۲۹ علی پنجعلی زاده از ۱۳۶۶/۰۱/۰۱ تا ۱۳۷۸/۱۲/۲۹ علی غضنفری مقدم از ۱۳۶۰/۰۱/۰۱ تا ۱۳۶۵/۱۲/۲۹ یدالله علوی راد از ۱۳۵۸/۰۶/۰۱ تا ۱۳۵۹/۱۲/۲۹

فرمانداران شهرستان کرمان از سال 1358 تا کنون


محمد علی توحیدی از 1393/01/09 تا کنونبهنام سعیدی از 1389/10/13 تا 1393/01/09
سید عبدالرضا جعفری نسب(سرپرست) از 1387/09/02 تا 1387/12/28
علی انجم شعاع از 1387/12/28 تا 1389/01/09
سید عبدالرضا جعفری نسب

(سرپرست)

از 1389/01/09 تا 1389/10/13
علی اسماعیلی از 1385/03/28 تا 1387/09/02جواد کمالی از 1384/09/06 تا 1385/03/28


عباس دعاگویی 1383/03/17 تا 1384/09/06


رضا تاجیک از 1382/09/20 تا 1383/03/17

سید اکبر علوی رضوی از 1380/01/01 تا 1382/09/20عباس کربلایی از 1379/01/01 تا 1379/12/29علی پنجعلی زاده از 1366/01/01 تا 1378/12/29


علی غضنفری مقدم از 1360/01/01 تا 1365/12/29


یدالله علوی راد از 1358/06/01 تا 1359/12/29منبع :
بازدید : ۱۹۸۷


مطالب مرتبط با این موضوع :


آخرین اخبار
              
   کل : ۱۰  نمایش ۱ الی ۵   ۱ ۲