۱۳۹۵/۰۱/۳۱

فرماندار شهرستان کرمان

آشنایی با فرماندار کرمان

علی بابایی

متولد : 1352 - راین
تحصیلات : دکتری منابع انسانی
سابقه مدیریت : مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرمان ، معاون برنامه ریزی ، امور اقتصادی و سرمایه گذاری شهرداری کرمان ، معاون خدمات شهری شهرداری کرمان ، شهردار کرمان


منبع : فرمانداری کرمان


مطالب مرتبط با این موضوع :